Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 mars 2006

Läkemedel effektivt mot svår Alzheimer

Läkemedlet donepezil förbättrar vissa kognitiva funktioner och förmågan att utföra dagliga aktiviteter hos patienter med svår Alzheimers, visar en jämförande studie från Karolinska Institutet. Forskningsresultatet bygger på data från 50 svenska äldreboenden och publiceras i nätupplagan av den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Ungefär 20 procent av alla patienter med Alzheimers sjukdom lider av svår demens. I takt med att deras hälsa försämras minskar deras förmåga att kommunicera med omvärlden och själva sköta dagliga rutiner, och de blir allt mer beroende av vård och omsorg. Donepezil används för att dämpa mild till måttlig Alzheimers men dess verkan vid svår demens har inte utvärderats förrän nu.

I studien har professor Bengt Winblad och hans kollegor valt ut Alzheimerspatienter över 50 år från 50 olika äldreboenden (demensboenden och sjukhem) i Sverige. Under sex månader behandlades en grupp på 95 patienter med donepezil. En kontrollgrupp på 99 patienter fick placebo. Forskarna upptäckte då att de som tilldelats donepezil hade förbättrat sin kognition och förmåga att utföra sina dagliga aktiviteter jämfört med dem som fått placebo.

Patienter med det aktiva läkemedlet hade fler biverkningar än den grupp som tilldelats placebo. Biverkningarna var dock av måttlig grad och oftast kortvariga.

– För personer med svår Alzheimers som vårdas på institution kan donepezil förbättra vissa aspekter av den kognitiva och funktionella försämringen, säger professor Winblad.

Studien har finansierats av Pfizer Pharmaceuticals, Sollentuna, Sverige.

Publikation: “Donepezil in patients with Alzheimer´s disease: double-blind, parallel group, placebo controlled study”, The Lancet, nätupplagan 23 mars 2006, Bengt Winblad, Lena Kilander, Sture Eriksson, Lennart Minthon, Stellan Båtsman, Anna-Lena Wetterholm, Catarina Jansson-Blixt, Anders Haglund med flera.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Professor Bengt Winblad, Karolinska Institutets Alzheimercentrum, Institutionen Neurotec, Sektionen för geriatrik, tfn 08-585 854 74,
mobil 070-632 67 71, e-post bengt.winblad@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd, tfn 08-524 838 95, mobil 070-224 38 95, e-post Katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera