Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2005

Låg frekvens av självmord bland svenska soldater efter utlandstjänst

Det har funnits misstankar om att självmordsrisken är hög bland svenska soldater som har varit i fredsbevarande tjänst utomlands. Per-Olof Michel visar i sin avhandling att förhållandet istället är det omvända. Självmord är mindre vanligt bland svenska soldater som har varit i utlandstjänst än bland den övriga befolkningen. Per-Olof Michel försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 27 april.

– Fredsfrämjande insatser inom ramen för FN och EU är en av Försvarsmaktens huvuduppgifter. Därför är det viktigt att ta reda på mer om de mentala konsekvenserna av att tjänstgöra i sådana insatser, säger Per-Olof Michel.

Per-Olof Michels studie består av fyra delar. I den fjärde delstudien har han gått igenom register av nästan 40 000 personnummer och funnit att färre begår självmord bland svenska soldater med utlandstjänstgöring än bland en jämförbar grupp ur befolkningen som helhet.

I de övriga tre delstudierna har Per-Olof Michel gjort enkätstudier av 514 personer som tjänstgjorde i Bosnien under ett halvår 1996. Soldaternas hälsotillstånd mättes före avresan, direkt efter hemkomsten samt sex månader och ett år efter hemkomsten. Resultaten visar att en tredjedel av personalen utsattes för traumatiska händelser under tjänstgöringen. Psykisk ohälsa och posttraumatiska reaktioner var dock inte vanligt förekommande. Kamratstöd och avlastningssamtal var viktiga faktorer med positiv effekt på den psykiska hälsan.

– Det visar att ledarskapet är viktigt. Här kan vi utbilda våra ledare i avlastningssamtal, så att ledarna regelmässigt samlar gruppen efter en traumatisk händelse och tar reda på hur alla mår, berättar Per-Olof Michel.

Resultaten visar också att personlighetsstörningar var relativt ovanliga hos soldaterna. Det är troligen en följd av den selektion som görs av de soldater som åker iväg på utlandstjänst. De som trots allt hade personlighetsstörning hade oftare sämre hälsotillstånd ett år efter hemkomsten.

– Även om selektionen uppenbarligen fungerar rätt bra antyder studien att vi möjligen kan förbättra den ytterligare genom att se mer på individuell sårbarhet som till exempel personlighetsstörningar, säger Per-Olof Michel.
Per-Olof Michel är läkare och arbetar som försvarsöverpsykiater. Han har tidigare arbetat som överläkare inom psykiatrin i Värmland. På 1970-talet tjänstgjorde han även som officer inom försvaret.

Kontaktinformation
Per-Olof Michel, tel: 054-14 68 00, mobil: 070-720 16 62, hem: 054-15 16 92, e-post: per-olof.michel@mil.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera