Artikel från Karolinska Institutet
24 september 2004

Ökad risk för självmord bland unga som fötts underviktiga eller av unga mammor

Risken för självmord och självmordsförsök är dubbelt så hög bland unga personer som föddes underviktiga eller av tonårsmammor. Detta i jämförelse med en referensgrupp där barnen hade en genomsnittsvikt på 3,5 kg och mammorna var 20-29 år gamla. Risken för självmord är också signifikant högre hos personer som var extra korta födelsen, som föddes som fjärde barnet eller mer i en syskonskara eller där mamman hade en låg utbildningsnivå.

Detta visas i en publikation från Centrum för suicidforskning vid Karolinska Institutet i veckans nummer av den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Som första större studie har man analyserat risken för självmord och självmordsförsök i förhållande både till medicinska uppgifter från nyföddhetsperioden och till uppgifter om psykosociala och ekonomiska förhållanden.

Självmord och självmordsförsök bland alla personer som föddes i Sverige mellan 1973 och 1980 har analyserats. De var då mellan tio och 26 år gamla. Av totalt 713 370 unga individer hade 563 begått självmord och 6676 försökt begå självmord.

– Det samband som studien visar mellan dålig fostertillväxt och ogynnsamma förhållanden hos mödrarna och självmordsbenägenhet kan bero på psykiska störningar hos föräldrarna och ökad förekomst av självmord inom familjen, säger professor Danuta Wasserman.

– Om mamman mår mentalt sämre kan det påverka fostrets tillväxt och socioekonomiska standard, öka risken för tonårsgraviditet och psykisk ohälsa hos barnet vilket ytterligare ökar risken för självmord.

Studien visar att tonårsgraviditeter, stora barnkullar och låg utbildningsnivå är faktorer som bör beaktas för samhällets självmordspreventiva strategier.

Publikation:
Restricted foetal growth and mothers’ adverse psychosocial and socioeconomic conditions as risk factors for offspring’s suicidal behaviour. Cohort study of 713,370 adolescents and young adults in Sweden.
Mittendorfer E, Rasmussen F, Wasserman D.
The Lancet (2004) 364: 1135-1140, kommentar sid 1102.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Professor Danuta Wasserman, Institutet för psykosocial medicin, Karolinska Institutet, tel 08-5248 7076 eller mail: danuta.wasserman@ipm.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera