Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 juni 2004

Bättre analysera ryggmärgsvätska än blod vid Alzheimerdiagnos

Analys av ryggmärgsvätska är att föredra framför analys av blod vid diagnostik och studier av Alzheimers sjukdom. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens. Sjukdomen tros bland annat orsakas av att så kallade senila plack bildas. Senila plack består huvudsakligen av anhopningar av peptiden ß-amyloid, som är en kemisk förening av aminosyror. ß-amyloidpeptider bildas vid ämnesomsättning av APP, amyloid prekursor protein. I sällsynta fall debuterar Alzheimers sjukdom tidigt i livet. Dessa personer lider av en ärftlig form av Alzheimers sjukdom. I denna patientgrupp har forskare funnit att sjukdomen orsakas av genmutationer. Mutationerna uppstår på genen för APP, samt i två andra gener förknippade med APP:s ämnesomsättning.

Den vanligaste formen av Alzheimers sjukdom är påtagligt åldersrelaterad. Många Alzheimerforskare tror att en störning i APP:s ämnesomsättning medför ökad bildning av ß-amyloid. Teorin är endast baserad på ärftliga former av Alzheimers. Fil mag Annika Olsson har därför i sin avhandling främst arbetat med att öka kunskapen om APP:s ämnesomsättning vid åldersrelaterad Alzheimers.

Biokemiska förändringar i hjärnan hos levande människor kan studeras genom analys av ryggmärgsvätskan. I Annika Olssons studie har metoder utvecklats för att kunna analysera två APP-produkter i ryggmärgsvätskan. Hennes resultat tyder på att APP:s ämnesomsättning inte är förändrad hos dem med åldersrelaterad Alzheimers sjukdom.

Skallskador har visat sig öka risken för Alzheimers sjukdom. I avhandlingen visas att såväl ß-amyloidpeptider som APP-produkter ökade i ryggmärgsvätskan dagarna efter en skallskada, vilket tyder på att APP:s ämnesomsättning kan förändras efter en skallskada. Ökade halter av ß-amyloid i hjärnan efter skallskada motsvarades inte av ökade halter av ß-amyloid i ett blodprov från patienterna. Därför verkar analyser av ryggmärgsvätska bättre spegla vad som sker i hjärnan och är därmed att föredra vid diagnos och studier av Alzheimers sjukdom.

Avhandlingen är skriven av:
Fil mag Annika Olsson, telefon: 031-343 24 41, e-post: annika.olsson@neuro.gu.se

Handledare:
Professor Kaj Blennow, telefon 031-343 17 91, e-post: kaj.blennow@neuro.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för klinisk neurovetenskap

Avhandlingens titel: Evaluation of amyloid precursor protein and ß-amyloid as biomarkers for Alzheimer’s disease.
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera