Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2003

Medfödda immunförsvaret inblandatvid inflammatorisk tarmsjukdom

Det s.k. naturliga immunförsvaret (“innate immunity”) är inblandat vid den kroniska tarmsjukdomen ulcerös kolit. Det påvisas i den avhandling som Anna Fahlgren försvarar vid Umeå universitet den 5 december.

Ulcerös kolit är en kronisk inflammation i tjocktarmen. De drabbade får ofta svåra, blodiga diarréer. Sjukdomen karaktäriseras av att olika typer av immunceller infiltrerar slemhinnan och det är känt att det adaptiva, specifika immunförsvaret är synnerligen inblandat i den inflammatoriska processen. Konsekvensen av den mycket kraftiga inflammationsreaktionen är bl.a. att det epitelcellslager som skiljer tarmvävnaden från tarminnehållet delvis förstörs.

Avhandlingen kompletterar den kunskapen med påvisandet att också det s.k. naturliga eller medfödda immunförsvaret (eng. “innate immunity”) spelar en viktig roll vid ulcerös kolit.

Defensiner är ett slags proteiner som har antimikrobiella egenskaper och därför kan ses som kroppens egna antibiotika. En analys av defensinerna i tarmens epitelceller hos patienter med ulcerös colit visade att 5 av 6 undersökta defensintyper (HD-5, HD-6, hBD-2, hBD-3 och hBD-4) förekom i onormalt höga kvantiteter. Flera defensiner skapas också i epitelcellerna vid kontakt med bl.a. bakterier. Det tyder på att epitelcellerna i tarmen deltar aktivt i sjukdomsprocessen och att de sannolikt skyddar mot tarmbakterier. Avhandlingen ger därför ytterligare belägg för att mikroorganismer har en central roll i sjukdomsförloppet vid ulcerös kolit.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för klinisk mikrobiologi, immunologi, och har titeln “Defence capabilities of human intestinal epithelial cells”.
Disputationen äger rum kl.9.00 i sal E04, byggnad 6E, Norrlands Universitetssjukhus.
Fakultetopponent är professor Gudmundur H. Gudmundsson, Reykjavik, Island.

Kontaktinformation
Anna Fahlgren finns vid avdelningen för immunologi, tel. 090-785 23 49, mobil 070-216 28 94, e-post: anna.fahlgren@climi.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera