Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 september 2003

Äldre förare med oupptäckt demens kan utgöra trafikfara

Vissa äldre körkortshavare med demenssjukdom i mycket tidig fas kan ha så svårt att hantera krävande situationer i trafiken att det leder till en olycka. Den intellektuella nedsättningen kan ofta ha varit obemärkt av omgivningen. Det visar resultaten i en aktuell avhandling från Karolinska Institutet.

De äldre utgör en ökande andel av den bilkörande befolkningen och förekomsten av sjukdomar som demens, stroke och hjärtsjukdomar ökar med stigande ålder. Vid demens och stroke påverkas högre mentala (kognitiva) funktioner som rumsuppfattning, uppmärksamhet, tempo och beslutsfattande, vilka är avgörande för en säker bilkörning. Andra vanligt förekommande medicinska tillstånd som kan leda till en smygande kognitiv påverkan är obehandlat högt blodtryck och diabetes.

I psykolog Catarina Lundbergs avhandlingsarbete studerades bilförare som var 65 år och äldre och som avlidit vid trafikolycka. Undersökningar gjordes med avseende på förändringar i hjärnvävnaden och av anhörigas uppgifter om t ex vardagligt fungerande och minne. En fjärdedel av bilförarna hade sjukliga förändringar i hjärnan av den typ som är ett tydligt tecken på förekomst av Alzheimers sjukdom. Dessa förändringar hade inget samband med om anhöriga rapporterat någon märkbar intellektuell påverkan.

Deltagarna i en andra delstudie var bilförare över 65 år som hade fått körkortet återkallat på grund av en trafikförseelse. Resultaten visar att de som fått körkortet återkallat p g a kollision presterade sämre än en kontrollgrupp med avseende på spatial förmåga, psykomotoriskt tempo, samt verbalt och spatialt minne. Resultaten stödjer därmed antagandet att kognitiv påverkan hos äldre bilförare bidrar till kollisionsolyckor.

I en uppföljande studie efter tre år gjordes en hälsoundersökning alternativt besvarades ett frågeformulär om hälsotillstånd och körvanor. Skillnaderna var signifikanta då det gäller förekomsten av kognitiv svikt/demens. Gruppen med tidigare kollisionsolycka presterade sämre på samtliga neuropsykologiska test än både kontroller och förare med tidigare körkortsåterkallelse utan kollision. Försämringen över tid var också mycket mera uttalad. Resultaten tyder på att många äldre förare med riskbeteende i trafiken kan ha en demenssjukdom i preklinisk fas eller någon annan allvarlig sjukdom.

Sammanfattningsvis visar den aktuella avhandlingen att äldre bilförare kan ha en förhöjd olycksrisk utan att detta uppmärksammats av närstående eller inom sjukvården. I äldrebefolkningen finns personer som på sikt kommer att utveckla en demenssjukdom, och vars intellekt är påverkat flera år innan diagnos kan ställas. Sjukvården bör därför uppmärksamma frågan om körlämplighet hos alla äldre patienter med sjukdomar som kan medföra påverkan av olika intellektuella funktioner. Det är också angeläget att undersöka äldre körkortshavare med trafikförseelser speciellt avseende spatial förmåga, psykomotoriskt tempo, uppmärksamhet, samt minne.

Avhandlingens titel:
Older drivers with cognitive impairments, issues of detection and assessment

Författare:
Catarina Lundberg, Institutionen Neurotec, Karolinska Institutet,
tel 08-585 864 03 eller mail: catarina.lundberg@neurotec.ki.se

Disputation:
Fredag 5 september 2003, kl. 10.00, sal R64, Huddinge Universitetssjukhus.

Hela avhandlingen (pdf) och abstract finns på:
http://diss.kib.ki.se/2003/91-7349-590-5/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera