Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 november 2001

Familjeliv och arbetsliv

Hur familjeliv och arbetsliv i olika livsfaser kan gestalta sig analyseras i den avhandling som Diana Corman lägger fram vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Avhandlingen är baserad på flera undersökningar på individnivå från Sverige och Frankrike samt en separat undersökning om livsvillkoren för fyra invandrargrupper i Sverige.

Arbetslöshet leder till högre skilsmässorisker för invandrarfamiljer:
Invandrarfamiljer med jämställda relationer mellan makarna har en högre upplösningsrisk än familjer med mer traditionella relationer. Arbetslöshet leder till högre skilsmässorisker för invandrarfamiljer från Polen, Iran, och Chile, men inte för turkiska familjer. Tillgång till socialt nätverk (föräldrar, syskon, vänner och grannar) är viktigt för invandrarnas familjestabilitet.

Fler tredje barn för högutbildade kvinnor i Sverige än i Frankrike:
Diana Cormans resultat visar att föräldrarna i Sverige har lättare att kombinera arbete och föräldraskap än i Frankrike. Detta gör att fler föräldrar med hög utbildning och stark arbetsmarknadsanknytning har tre barn i Sverige än i Frankrike. Bättre möjligheter att kombinera föräldraskap och arbetsliv i Sverige än i Frankrike, t.ex. generösa villkor för föräldraledighet och flexibla arbetstider, kan förklara sådana skillnader mellan de två länder.


Doktorsavhandlingens titel: Success at work and in family life: Studies in selected Western fertility and family dynamics

Disputationen äger rum måndag 5 november kl. 10.00 i Curt G Olssonsalen, Kräftriket, hus 2, Sal 412. Opponent är professor Elizabeth Thomson, Center for Demography & Ecology, University of Wisconsin-Madison.

Diana Corman kan nås på tfn 08-402 12 20, Institutet för framtidsstudier, Box 591, 101 31 Stockholm, e-post Diana.Corman@framtidsstudier.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera