Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2001

Att framkalla stunder av klarhet hos svårt dementa

Personer med allvarlig demens och med ett bristfälligt eller frånvarande språk kan under särskilda omständigheter visa sin personlighet i form av psykisk klarhet. Förutsättningar för detta studeras i en avhandling vid Umeå universitet.

Hans Ketil Normann, Institutionen för omvårdnad, har studerat personcentrerad omvårdnad samt psykisk klarhet hos personer med allvarlig demenssjukdom. Med “psykisk klarhet” avses att personer som normalt inte kan göra sig förstådda språkligt, plötsligt säger eller gör något som förvånar kommunikationspartnern, dvs. att personerna uppvisar en klarhet som de vanligtvis inte gör. Forskningen utgår från uppfattningen att det finns en mening bakom det som personer med allvarlig demens uttrycker. Uppfattningen om klarhet respektive oklarhet under en kommunikation är tolkningar som samtalspartnern gör.

Personer med allvarlig demens kunde uppvisa psykisk klarhet när de blev bemötta med en stöttande och accepterande hållning av sin omgivning och när det fanns en nära relation mellan personen och kommunikationspartnern.

Psykisk klarhet förekom oftast spontant i kravlösa situationer. Vidare förekom klarheten oftast när samtalets tema var knutit till nutid och när patienten själv fick initiera temat utan att bli avbruten av andra. Forskningen visade dessutom att vårdarna var mer realitetsorienterande (anknyter till den verklighet som man själv upplever) än personcentrerande (fokuserar på den verklighet som personen med demens upplever) i sitt sätt att kommunicera.

En personcentrerad orientering i möte med personen med demens är av avgörande betydelse för att psykisk klarhet ska kunna förekomma. Psykisk klarhet kan forhoppningsvis medföra att anhöriga och vårdare blir mer personcentrerade, något som gagnar personen med demens, anhöriga, vårdare och vården.

Hans Ketil Normann arbetar vid Universitetet i Tromsö, Norge. Han finns på tel. +47 77 644656, e-post: ketiln@fagmed.uit.no

Avhandlingen har titeln “Lucidity in people with severe dementia as a consequence of person-centred care”. Svensk titel: “Psykisk klarhet hos personar med allvarlig demens som en konsekvens av personcentrerad omvårdnad”.
Disputationen äger rum kl 09.00 i Aulan, Vårdvetarhuset.
Fakultetsopponent är docent Anders Wimo, Karolinska Institutet, Stockholm.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera