Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 juni 2001

Demens upptäcks inte

Många fall av demens hos äldre upptäcks aldrig inom primärvården. Detta är olyckligt, eftersom demens idag kan om inte botas så åtminstone ofta bromsas. Det hävdar den isländska läkaren María Olafsdóttir, som nyligen disputerade vid Linköpings universitet.

María Olafsdóttir har i sitt avhandlingsarbete studerat drygt 1200 äldre patienter som besökt en vårdcentral i Linköping under en viss period. Dessa patienter testades med ett test kallat MMSE (Mini-Mental Status Examination). Hos 350 av patienterna gjordes också en neuropsykiatrisk undersökning och en intervju med en anhörig.

Studien visade att inte ens en fjärdedel av de patienter som klassades som dementa var kända av vården, trots att de ofta besökt den aktuella vårdcentralen. Bland de 350 patienterna hittade forskargruppen hela 57 personer som borde klassas som dementa, men i bara 14 av fallen var demens eller kognitiva störningar nämnt i journalen.

María Olafsdóttir har flera förklaringar till att så många demensfall blir ouppmärksammade. Läkaren har ont om tid, måste koncentrera sig på den åkomma patienten sökt för, och kanske inte “ser” demensen för de andra psykiska symtom patienterna ofta har – depression, ångest och sömnstörningar, som noterats i högre utsträckning än demensen.

Det är ändå både viktigt och relativt lätt att upptäcka demens, menar forskaren. Viktigt, eftersom demensen kan motarbetas, och eftersom de anhöriga behöver få information om läget. Relativt lätt, eftersom läkaren kan fråga sin patient hur det står till med minnet, och i misstänkta fall använda den enkla MMSE-testen.

Både sjukvården, hemtjänsten och de anhöriga måste samarbeta kring dementa gamla. Därför skulle María Olafsdóttir vilja att det fanns särskilda demenssköterskor eller demenssamordnare som kunde åta sig denna roll, som inte allmänläkarna har möjlighet att ta på sig.

Avhandlingen heter Dementia and mental disorders among the elderly in primary care. María Olafsdóttir, som numera arbetar på Island, nås på tel 0730-26 85 28 eller e-post Maria2@isholf.is.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera