placeholder bild.
18 november 2011

Ökad vit hushållstjänstesektor ersätter inte den svarta

<p>I en ny rapport studeras konsekvenser av skattereduktioner (RUT-avdraget) för hushållstjänstesektorn med hjälp av en...

placeholder bild.
17 oktober 2011

Föräldraskapets politik

<p>Under de senaste hundra åren har betydelsen av goda familjeförhållanden och gott föräldraskap betonats allt mer i debatt...

placeholder bild.
12 september 2011

Lärlingsutbildning minskar inte avhoppen

<p>De Nordiska länderna har många likheter, inte minst när det gäller välfärdsstatens och arbetsmarknadens...

placeholder bild.
8 juni 2011

Ljudnomader: ett banbrytande audiotextuellt projekt

<p>Hur beskriver man kollektiva musikupplevelser om sådana erfarenheter förutsätter ordlöshet? Text är ett trubbigt...

placeholder bild.
1 december 2010

Vem städar folkhemmet?

<p>En ny forskningsrapport visar på tydliga kopplingar mellan den svarta och den vita sektorn i hushållstjänstsektorn....

placeholder bild.
26 november 2010

Om man rusar mot framtiden hinner man inte blicka tillbaka

<p>Att analysera och försöka förstå sin omvärld blir allt viktigare för företag, myndigheter, partier och...

placeholder bild.
4 oktober 2010

Hushållsnära tjänster med krav på sex

<p>'- Det slog mig tidigt att många annonser för städhjälp avslutades med meningar som ”endast seriösa svar”...

placeholder bild.
26 augusti 2010

Inget samband mellan yrkesarbetande kvinnor och konflikter i hemmet

<p>20 välfärdsstater har studerats avseende koppling mellan den förda familjepolitiken och enskildas upplevelse av stress och konflikt...

placeholder bild.
22 juni 2010

Framtidens IT-samhälle – en tyst revolution

<p>IT styrs och utvecklas i dag av kommersiella och privata intressen medan statliga intressen på detta område representeras av...

placeholder bild.
19 maj 2010

Rätt utbildning viktigare under lågkonjunktur

<p>Risken för arbetslöshet och arbetslöshetens längd i samband med examen har studerats under 1990-talet, som var en period som...

placeholder bild.
5 maj 2010

Många vill bo på landet – varför flyttar de inte dit?

<p>Negativ befolkningsutveckling är ett problem i många länder och olika insatser görs för att hindra eller vända denna...

placeholder bild.
2 mars 2010

Invandring ingen viktig faktor för låga löner

<p>En ny avhandling visar att det i Sverige finns ett samband mellan befolkningsomflyttningar (inhemsk och internationell migration) och ökad...

placeholder bild.
18 februari 2010

Äldreomsorg utifrån behov eller plånbok?

<p>Författarna Marta Szebehely och Gabrielle Meagher har undersökt argument för och emot ökade privata inslag i...

placeholder bild.
17 februari 2010

Inkomst, utbildning och ålder – faktorer som påverkar utländskt giftermål

<p>Antalet vigslar över nationsgränserna ökar men fortsatt präglas samhället av en del fördomar och myter kring dessa...

placeholder bild.
29 december 2009

Makten över skogen

<p>Konflikterna kring skogen kan förväntas öka i takt med att konkurrensen om naturresurserna ökar. Institutet för...

placeholder bild.
22 december 2009

Kön inget för framtiden?

<p>Livia Johannesson på Institutet för Framtidsstudier har gjort en detaljerad kartläggning och analys av omfattningen av och...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera