placeholder bild.
18 november 2011

Ökad vit hushållstjänstesektor ersätter inte den svarta

I en ny rapport studeras konsekvenser av skattereduktioner (RUT-avdraget) för hushållstjänstesektorn med hjälp av en landsomfattande...

placeholder bild.
17 oktober 2011

Föräldraskapets politik

Under de senaste hundra åren har betydelsen av goda familjeförhållanden och gott föräldraskap betonats allt mer i debatt och politik. Men vad...

placeholder bild.
12 september 2011

Lärlingsutbildning minskar inte avhoppen

De Nordiska länderna har många likheter, inte minst när det gäller välfärdsstatens och arbetsmarknadens institutioner. Däremot skiljer de sig...

placeholder bild.
8 juni 2011

Ljudnomader: ett banbrytande audiotextuellt projekt

Hur beskriver man kollektiva musikupplevelser om sådana erfarenheter förutsätter ordlöshet? Text är ett trubbigt instrument att närma sig...

placeholder bild.
1 december 2010

Vem städar folkhemmet?

En ny forskningsrapport visar på tydliga kopplingar mellan den svarta och den vita sektorn i hushållstjänstsektorn. Författaren Anna Gavanas...

placeholder bild.
26 november 2010

Om man rusar mot framtiden hinner man inte blicka tillbaka

Att analysera och försöka förstå sin omvärld blir allt viktigare för företag, myndigheter, partier och organisationer. Nuet tenderar att få...

placeholder bild.
4 oktober 2010

Hushållsnära tjänster med krav på sex

'- Det slog mig tidigt att många annonser för städhjälp avslutades med meningar som ”endast seriösa svar” eller liknande och nu har jag...

placeholder bild.
26 augusti 2010

Inget samband mellan yrkesarbetande kvinnor och konflikter i hemmet

20 välfärdsstater har studerats avseende koppling mellan den förda familjepolitiken och enskildas upplevelse av stress och konflikt mellan arbete...

placeholder bild.
22 juni 2010

Framtidens IT-samhälle – en tyst revolution

IT styrs och utvecklas i dag av kommersiella och privata intressen medan statliga intressen på detta område representeras av införandet av...

placeholder bild.
19 maj 2010

Rätt utbildning viktigare under lågkonjunktur

Risken för arbetslöshet och arbetslöshetens längd i samband med examen har studerats under 1990-talet, som var en period som kännetecknades...

placeholder bild.
5 maj 2010

Många vill bo på landet – varför flyttar de inte dit?

Negativ befolkningsutveckling är ett problem i många länder och olika insatser görs för att hindra eller vända denna utveckling. Rapporten...

placeholder bild.
2 mars 2010

Invandring ingen viktig faktor för låga löner

En ny avhandling visar att det i Sverige finns ett samband mellan befolkningsomflyttningar (inhemsk och internationell migration) och ökad...

placeholder bild.
18 februari 2010

Äldreomsorg utifrån behov eller plånbok?

Författarna Marta Szebehely och Gabrielle Meagher har undersökt argument för och emot ökade privata inslag i äldreomsorgen. Rapporten diskuterar...

placeholder bild.
17 februari 2010

Inkomst, utbildning och ålder – faktorer som påverkar utländskt giftermål

Antalet vigslar över nationsgränserna ökar men fortsatt präglas samhället av en del fördomar och myter kring dessa giftermål vilket speglar en...

placeholder bild.
29 december 2009

Makten över skogen

Konflikterna kring skogen kan förväntas öka i takt med att konkurrensen om naturresurserna ökar. Institutet för Framtidsstudier publicerar nu en...

placeholder bild.
22 december 2009

Kön inget för framtiden?

Livia Johannesson på Institutet för Framtidsstudier har gjort en detaljerad kartläggning och analys av omfattningen av och karaktären på de...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera