Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 augusti 2010

Inget samband mellan yrkesarbetande kvinnor och konflikter i hemmet

20 välfärdsstater har studerats avseende koppling mellan den förda familjepolitiken och enskildas upplevelse av stress och konflikt mellan arbete och familj.

– Sverige har en utpräglad familjepolitisk tvåförsörjarmodell. Om den upplevda konflikten mellan arbete och familjeliv är högre i länder med en tvåförsörjarpolitik än i andra länder skulle en sådan socialpolitisk inriktning kunna ifrågasättas. Det är detta sammanhang som vi velat studera, säger Tommy Ferrarini.

Resultaten i rapporten ger inte stöd åt förväntningar om att en utbyggd tvåförsörjarpolitik också genererat högre stress och rollkonflikt. Istället finns stöd för den omvända tolkningen – att en familjepolitik som verkar för mer jämställdhet också kan motverka upplevd stress och konflikter mellan arbete och familj.

– Vi har inte hittat något samband mellan utbrett yrkesarbete bland kvinnor och en ökad stress eller konflikter i familjen kring arbete och familj, säger Ingrid Esser.

– Kvinnors upplevda stress och konflikt mellan arbete och familj är större i länder med en mer traditionell inriktning av familjepolitiken, där kvinnor huvudsakligen ansvarar för omvårdnaden i familjen, än i samhällen där familjepolitiken uppmuntrar till större jämställdhet, säger Tommy Ferrarini

Rapporten Family Policy, Perceived Stress and Work-Family Conflict. A Comparative Analysis of Women in 20 Welfare States Nr 2010:4 är skriven på engelska och kan laddas ner från www.framtidsstudier.se.
Institutet för Framtidsstudier, Tel: 08-402 12 00, E-post:info@framtidsstudier.se

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Ingrid Esser, Institutet för social forskning, Stockholms universitet, ingrid.esser@sofi.su.se 070-220 55 60.

Tommy Ferrarini, Institutet för Framtidsstudier och Institutet för social forskning, Stockholms universitet, tommy.ferrarini@sofi.su.se, 08-16 34 58.

Hanna Zetterberg Struwe, kommunikationsansvarig Institutet för Framtidsstudier
08 – 402 12 13 eller hanna.zetterberg_struwe@framtidsstudier.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera