Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2010

Många vill bo på landet – varför flyttar de inte dit?

Negativ befolkningsutveckling är ett problem i många länder och olika insatser görs för att hindra eller vända denna utveckling. Rapporten undersöker om det finns en ”dold befolkningspotential” för den svenska landsbygden.

Om det finns en sådan potential kan det innebära att utvecklingsmöjligheterna inte ser så dystra ut som de förefaller idag. Men om inflyttningen till våra större städer fortsätter, är en snabb befolkningsminskning troligen att vänta för landsbygden och ökade insatser måste göras för att minska problemen med avfolkningen.

– Resultatet av vår undersökning visar att fler personer har en önskan att bosätta sig på landsbygden än vad som faktiskt gör det, säger Jan Amcoff, det ger en generell befolkningspotential för landsbygdstillväxt.

– Vi har inte kunnat identifiera någon särskild grupp i samhället som skulle vara mer benägen att verkligen flytta till landsbygden och vi ställer oss också frågan om önskan att flytta till landsbygd mest reflekterar en romantiserad bild av ett annat liv, säger Jan Amcoff

Att nästan hälften av alla svenskar har tillgång till ett sommarboende kan också misstänkas minska behovet av att bo i landsbygd permanent.

Avslutningsvis menar författarna att ett minskat befolkningsunderlag på landsbygden även fortsättningsvis är att räkna med, men det finns två aspekter i denna utveckling som bör belysas mer. Det första är invandringen som kan komma att bryta dessa mönster och det andra är den stora andelen 40-talister som snart går i pension och som, trots att den inte i undersökningen pekas ut som signifikant intresserad av att flytta till landsbygden, är en så stor grupp människor att även en liten del av dessas agerande kan komma att påverka statistiken märkbart.

Arbetsrapport från Institutet för Framtidsstudier:
Is there a hidden potential for rural population growth in Sweden?
Thomas Niedomysl och Jan Amcoff

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Jan Amcoff, 070 – 604 58 55

Hanna Zetterberg Struwe, kommunikationsansvarig Institutet för Framtidsstudier
08 – 402 12 13 eller hanna.zetterberg_struwe@framtidsstudier.se

Rapporten Is there a hidden potential for rural population growth in Sweden? Nr: 2010:2 är skriven på engelska och går att ladda ner i sin helhet på www.framtidsstudier.se.
Institutet för Framtidsstudier, Tel: 08-402 12 00, E-post:info@framtidsstudier.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera