Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 oktober 2011

Föräldraskapets politik

Under de senaste hundra åren har betydelsen av goda familjeförhållanden och gott föräldraskap betonats allt mer i debatt och politik. Men vad utgör ett gott föräldraskap, och hur skapas goda mödrar och fäder? I denna antologi visas att svaret på dessa frågor förändrats under det senaste seklet.

Under de senaste hundra åren har betydelsen av goda familjeförhållanden och gott föräldraskap betonats allt mer i debatt och politik. Men vad utgör ett gott föräldraskap, och hur skapas goda mödrar och fäder? Som denna antologi visar har svaret på dessa frågor förändrats under det senaste seklet. Såväl föräldraskapet självt som försöken att påverka det genomgår ständiga förändringar. Adoptionsutredningar, assisterad befruktning för lesbiska par samt föräldrars engagemang i sina barns skolgång är några av de frågor som i boken får belysa samhällsutvecklingen.

Att vara förälder till ett barn kan tyckas vara en naturlig och ursprunglig relation, men påverkas i högsta grad av tid, plats och sociala villkor. Föräldraskapet är inte oföränderligt, utan formas av politik, lagstiftning, vetenskaplig expertis och offentliga normer. Samhällets maktordningar vad gäller kön, klass etnicitet och ålder sätter också sin prägel på relationen mellan förälder och barn.

Föräldraskapet har sikte på framtiden – men det har också sin historia. Detsamma gäller de styrningsformer som påverkar det.
Bokens författare är historiker och samhällsvetare verksamma vid olika universitet och högskolor runt om i Sverige.
 
Föräldraskapets politik
Helena Bergman, Maria Eriksson & Roger Klinth (red.)
Dialogos Förlag
ISBN 978-91-7504-238-1
293 sidor, hft
Ca-pris 320 kr
 
Frågor/intervjuer:
Helena Bergman, redaktör och forskarassistent på Historiska institutionen Stockholms universitet, tel. 08-16 2442, mobil 0707-996883 eller helena.bergman@historia.su.se
 
Roger Klinth, Docent och universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet, 013-281855, roger.klinth@liu.se
 
Recensionsexemplar, bilder och övriga frågor: Kontakta Jolanta Wadensjö, Dialogos Förlag, tel.08-15 46 97, mobil 0730-49 77 25 eller jolanta.wadensjo@comhem.se
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera