Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2010

Om man rusar mot framtiden hinner man inte blicka tillbaka

Att analysera och försöka förstå sin omvärld blir allt viktigare för företag, myndigheter, partier och organisationer. Nuet tenderar att få ökad betydelse och många upplever att de befinner sig i en tid av snabb samhällsförvandling, där betydelsen av historiska erfarenheter minskar. I forskningsrapporten ”Omvärldsanalys – till vilken nytta?” beskrivs hur statliga myndigheter i Sverige arbetar med omvärldsanalyser.

– En upplyst organisation som förstår sin roll i samhället ägnar sig åt genomtänkt omvärldsanalys och är ofta framåt i största allmänhet när det gäller att ta in kunskap, ha framförhållning och uppfattas som relevant, säger Torbjörn Lundqvist
Rapporten konstaterar att behoven av omvärldsanalyser hos svenska myndigheter har ökat. De viktigaste faktorerna är:

o IT-utvecklingen och det därmed ökande flödet av snabb information

o Globaliseringen, med ökade krav på att förstå omvärlden ”långt bort”

o Konsulternas roll. Det är konsultfirmor som legat i framkant, utvecklat metoder och sålt in behoven.

Rapporten visar också att de stora så kallade megatrenderna, såsom miljöförstöringen, demografisk utveckling, Kinas ekonomiska expansion eller pandemier, är händelser som blivit viktigare för fler aktörer att ha koll på.

Många myndigheter har svårt att skapa kontinuitet och struktur i sitt arbete med omvärldsanalyser och har också i många fall bristande uthållighet i sin omvärldsanalys. Delvis beroende på att det inte är ett tydligt definierat yrke att vara omvärldsanalytiker eller att uppgiften bärs upp av en enskild person med starkt personligt engagemang, och när denna slutar faller uppgiften. Ibland saknas även ledningens intresse.

– Visst finns framgångsrika myndigheter, men generellt bör omvärldsanalysen bli mer prioriterad och professionell, säger Torbjörn Lundqvist.

Forskningsrapporten Omvärldsanalys – till vilken nytta? 2010/2 går att ladda ner i sin helhet på www.framtidsstudier.se [Ref 1].

Institutet för Framtidsstudier, Tel: 08-402 12 00, E-post: info@framtidsstudier.se
Institutet för Framtidsstudier [Ref 2] tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer. 
[Ref 3]

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Torbjörn Lundqvist, 08 – 402 12 33

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera