Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 mars 2010

Invandring ingen viktig faktor för låga löner

En ny avhandling visar att det i Sverige finns ett samband mellan befolkningsomflyttningar (inhemsk och internationell migration) och ökad ojämlikhet i löneinkomster. Men i Sverige verkar detta ske utan låglönekonkurrens och utan att lågutbildade som grupp förlorar på en ökad inflyttning.

Avhandling: Migration, Wage Inequality, and the Urban Hierarchy
Empirical Studies in International and Domestic Population Movements, Wage Dispersion and Income: Sweden, 1993-2003

I amerikanska studier av invandring och inhemsk förflyttning har ofta antagits att den efterföljande ökade lönespridning mellan de högsta och de lägsta lönerna beror på att de inflyttade ofta hamnar i låglönesektorer och därmed sägs skapa en ökad konkurrens om låglönearbeten. Den ökade konkurrensen skapar en press nedåt på de lägsta lönerna.

Föreliggande avhandling pekar på att det också i Sverige finns ett samband mellan befolkningsomflyttningar (inhemsk och internationell migration) och ökad ojämlikhet i löneinkomster. Men i Sverige verkar detta ske utan låglönekonkurrens och utan att lågutbildade som grupp förlorar på en ökad inflyttning.

— I Sverige uppstår den ökade lönespridningen inte av att de lägsta lönerna sjunker ytterligare, utan av att de högsta lönerna höjs, säger Martin Korpi, författare till avhandlingen.

En förklaring kan vara att en ökad inflyttning leder till ökad specialisering av arbetskraften och ökad efterfrågan på vissa typer tjänster inom den lokala arbetsmarknaden

— Även om invandring kanske inte helt saknar betydelse för inkomstspridning, så verkar den inte vara någon särskilt viktig faktor i detta sammanhang, säger Martin Korpi

Avhandlingen är finansierad av Institutet för Framtidsstudier och framlagd vid Handelshögskolan i Stockholm.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Martin Korpi, Institutet för Framtidsstudier, 0763 – 78 65 07
Hanna Zetterberg Struwe, kommunikationsansvarig Institutet för Framtidsstudier
08 – 402 12 13 eller hanna.zetterberg_struwe@framtidsstudier.se

Avhandlingen “Migration, Wage Inequality, and the Urban Hierarchy. Empirical Studies in International and Domestic Population Movements, Wage Dispersion and Income: Sweden, 1993-2003” kan beställas från EFI (The Economic Research Institute) på efi.publications@hhs.se

Institutet för Framtidsstudier
Tel: 08-402 12 00
E-post: info@framtidsstudier.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera