Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 juni 2010

Framtidens IT-samhälle – en tyst revolution

IT styrs och utvecklas i dag av kommersiella och privata intressen medan statliga intressen på detta område representeras av införandet av e-förvaltning. En konsekvent genomförd e-förvaltning kommer att förändra statens organisering i grunden och förändra relationerna mellan stat och medborgare.

– IT samhället är den största förändringen sen industrialismen infördes men mycket av förändringen drivs fram av experter utan diskussion med allmänheten, säger Torbjörn Lundqvist

– På sätt och vis hamnar frågorna om det ubikvitära samhället helt utanför de politiska diskussionerna trots att det förändrar samhället i grunden, säger Torbjörn Lundqvist

Rapporten Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och samhälle presenterar scenarior för ett ubikvitärt samhälle, ett samhälle där IT genomsyrar allt, och lyfter även frågeställningar kring konsekvenser av IT-samhället. Författarna menar att vi tydligare behöver diskutera vad tekniken ska användas till, hur den ska regleras och av vem.

– Staten utvecklar e-förvaltningen och ställer krav på enskilda att själva utföra tjänster på nätet vilket kräver IT kompetens, säger Markus Gossas, Det är en stor utmaning för staten att se till att människor kan vara fungerande medborgare.

Tekniken är i sig inte är laddad med innehåll, dvs det är inte förbestämt vad vi ska chatta eller blogga om eller vilka digitala världar som vi ska umgås i, men:

–Tekniken kan antingen leda oss in i ett kunskapssamhälle eller så skapar vi våra egna världsbilder skilda från varandra, säger Markus Gossas, den mörka sidan av Internet är ett samhälle där det blir svårt att skilja mellan sant och falskt, mellan kunskap och okunskap eller mellan konspirationsteorier och etablerad vetenskap.

Rapporten ställer många frågor på sin spets:
*Är det ubikvitära samhället det riktiga postmoderna samhället?
*Har vi ett gemensamt ansvar att förmedla vetenskapligt grundad kunskap i skolan eller ska elever lära sig att skapa sin egen värld?
*Är syftet med IT-utvecklingen att spara pengar i staten?

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Markus Gossas, 08 – 402 12 61 eller Torbjörn Lundqvist, 08 – 402 12 33

Rapporten går att ladda ner i sin helhet på www.framtidsstudier.se.

Institutet för Framtidsstudier, Tel: 08-402 12 00, E-post: info@framtidsstudier.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera