placeholder bild.
3 juli 2007

Kvinnor tjänar mindre än män trots “överutbildning”Ny arbetsrapport från Institutet för Framtidsstudier

<p>I arbetsrapporten 2007:8 “Wage differences between women and men in Sweden - the impact of skill mismatch." visar forskarna Mats...

placeholder bild.
28 maj 2007

Etik, genetik och politikNytt nummer av Framtider, 22007

<p>"Vi föds som original. Hur kommer det då sig att vi dör som kopior?" - frågade Edward Young 1759. År 2007...

placeholder bild.
15 maj 2007

Institutet för Framtidsstudier och SNS inbjuder till konferens:Vem skall styra framtidens sjukvård?Organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård

<p>Sjukvården befinner sig ständigt i den politiska hetluften. Samtidigt är politikernas roll i vården kontroversiell. Vissa...

placeholder bild.
25 april 2007

FRAMTIDSFOKUSEuropadagen den 9 maj Finns det någon framtid för en europeisk social modell?

<p>Efter det att både Frankrikes och Nederländernas befolkningar sagt nej till den nya EU-konstitutionen har den sociala dimensionen av den...

placeholder bild.
13 april 2007

PRESSMEDDELANDE FramtidsfokusKlimatet och naturresurserna i en värld av snabb ekonomisk tillväxt

<p>Miljövårdsberedningen har genomfört en framtidsstudie av tillväxt och miljö i ett globalt perspektiv. Rapporten pekar...

placeholder bild.
27 mars 2007

PRESSMEDDELANDEInbjudan till FramtidsfokusKärlekens roll för äldrevården – från veckopeng till pension.Hur fördelas resurserna mellan generationerna?

<p>Den åldrande befolkningen gör att mönstren för överföringar mellan generationer måste anpassas till ett...

placeholder bild.
20 mars 2007

Ny prognos: Europas andel av global BNP halveras

<p>Europas andel av global BNP halveras. Det är slutsatsen i en rapport till EU kommissionen som utarbetats vid Institutet för...

placeholder bild.
6 mars 2007

Inbjudan till FramtidsfokusUngas framtidsvägar – möjligheter och utmaningar

<p>Unga människors tilltagande etablerings- och försörjningsproblem är en av de viktigaste frågornaidag och inom en...

placeholder bild.
2 mars 2007

Kommer jorden att gå under av klimatförändringar eller en kometkollision?

<p>I årets första nummer av Framtider tar vi upp klimat och miljöfrågor. Vilka blir t.ex. hälsoeffekterna på lång...

placeholder bild.
16 januari 2007

Ny rapport från Institutet för FramtidsstudierFramtidens samhälle nr 4:Den kreativa staten, Framtidspolitiska tendenser

<p>Antologin består av studier som söker fånga tendenser i samtidens stat och politik som berör frågor som har stor...

placeholder bild.
14 december 2006

Ny bok om lokalsamhällets framtid

<p>Vad händer med byar, mindre orter och små kommuner i en tid av urbanisering, ökad rörlighet och IT? Försvagas...

placeholder bild.
4 december 2006

PRESSMEDDELANDE NYTT NUMMER AV FRAMTIDER UTE

<p>"Vill du att din sjukjournal skall vara offentlig handling -inte det? Men utrikesministerns deklaration då?"</p>

placeholder bild.
1 december 2006

PRESSMEDDELANDE NYTT NUMMER AV FRAMTIDER UTE

<p>"Vill du att din sjukjournal skall vara offentlig handling -inte det? Men utrikesministerns deklaration då?"</p>

placeholder bild.
27 november 2006

Ny rapport från Institutet för Framtidsstudier

<p>Framtidens samhälle nr 3:Sustainable Policies in an Ageing Europe. A Human Capital Response</p>

placeholder bild.
20 november 2006

Framtidsfokus”Övervakningssamhället” – hot eller löfte?

<p>På senare tid har en rad kontrollåtgärder föreslagits och delvis införts. Buggning och datalagring är ett par...

placeholder bild.
18 september 2006

Institutet för Framtidsstudiers medverkan påBok- och biblioteksmässan 21-24 september i Göteborg

<p>Institutet för Framtidsstudier medverkar på årets Bok- och biblioteksmässa med flera intressanta och spännande...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera