Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 maj 2007

Institutet för Framtidsstudier och SNS inbjuder till konferens:Vem skall styra framtidens sjukvård?Organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård

Sjukvården befinner sig ständigt i den politiska hetluften. Samtidigt är politikernas roll i vården kontroversiell. Vissa anser att landstingen bör läggas ned. Andra – bl a den statliga Ansvarskommittén – att de bör slås samman till regioner. Men kan sjukvården styras politiskt? Hur styrs den idag? SNS presenterar i samarbete med Institutet för Framtidsstudier den nya boken "Vem styr vården?" där framstående forskare från olika områden ger sin syn på den svenska sjukvårdens styrning och dess svårigheter. En rad aktuella sjukvårdspolitiska frågor tas upp, som primärvårdens roll, patientens svaga ställning och den fragmentariska vårdkedjan för äldre.

Tid: Torsdagen den 31 maj kl 13.00-16.00

Plats: SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Ur programmet
Introduktion
Joakim Palme, vd Institutet för framtidsstudier
Paula Blomqvist, fil dr Uppsala universitet

Varför är det så svårt att styra sjukvården? Medicinsk specialisering och professionens intressen?
Anders Anell, adjungerad professor vid Institutet för ekonomisk forskning, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Det nygamla gränssnittet; äldrevårdens omorganisering
Mats Thorslund, professor ÄldreCentrum, Karolinska Institutet/Stockholms universitet

Valfriheten – en misslyckad sjukvårdsreform?
Ulrika Winblad, med dr Uppsala universitet

Hur skall vi prioritera i framtidens sjukvård?
Peter Garpenby, docent Linköpings universitet

Paneldebatt med bl a Ylva Johansson, riksdagsledamot, och Kåre Jansson, utredningschef, Sveriges läkarförbund

Moderator: Göran Arvidsson, forskningsledare, SNS

Pris: Ingen konferensavgift.

Boken “Vem styr vården?” säljs på konferensen till konferenspris 222 kr inklusive moms.

Anmälan: Via e-post: fokus@framtidsstudier.se, fax 08-24 50 14 eller telefon 08-402 12 44
SENAST torsdag 24 maj. Obs! Mycket begränsat antal platser.

Se även Institutets hemsida: www.framtidsstudier.se

Kontaktinformation
Tel: +46 8 402 12 00
Fax: +46 8 24 50 14
E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm
Drottninggatan 33, 4 tr.
www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera