Tema

Ny bok om lokalsamhällets framtid

Vad händer med byar, mindre orter och små kommuner i en tid av urbanisering, ökad rörlighet och IT? Försvagas lokalsamhället eller kan nya impulser på olika sätt bidra till livskraftiga småorter?

I den nyutkomna boken När långt borta blir nära: Om rörlighet och lokalsamhällets framtid (Gidlunds förlag) diskuterar kulturgeografen Erik Westholm och etnologen Helena Kåks de påfrestningar som lokalsamhället utsätts för, men också möjligheter att påverka utvecklingen.

Boken har en ovanlig uppläggning. Den utgår från några tunga trender som står sig över sekler och dagar. Det är befolkningens åldrande och flyttningar och det är teknisk utveckling som ökar de långväga kontakterna, både via Internet och genom faktiskt resande. Sedan diskuteras hur dessa trender inverkar på relationerna människor mellan. Människors kontakter med andra tenderar att spridas ut och var och en får mer sin egen personliga sfär av relationer. Samtidigt förmedlas kultur och värderingar alltmer via media; film, Internet osv. Vad betyder allt detta för livet i lokalsamhället? Minskar de direkta kontakterna mellan människor?

Kåks och Westholm visar att det starka lokalsamhället är ett som är öppet för impulser från omvärlden men som samtidigt klarar att bevara sin egen identitet. De senaste decennierna har framför allt det internationella utbytet ökat. Fler och fler får erfarenheter av andra kulturer. Men de nya sociala relationerna ersätter inte de tidigare utan växer ur dem och formar om dem. Lokalsamhället får kraft av invånare som både har direkta vardagsrelationer och som lever i ett utbyte med omvärlden. Den enskilda platsen får sin roll i ett mer öppet samspel med omgivningen.

Kontaktinformation
För mer information kontakta
Professor Erik Westholm, Institutet för Framtidsstudier
Tel 08- 402 12 00

Tel: +46 8 402 12 00
Fax: +46 8 24 50 14
E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm
Drottninggatan 33, 4 tr.

www.framtidsstudier.se

Organisationsnummer: 802013-3198

Ny bok om lokalsamhällets framtid

 lästid ~ 1 min