Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2006

Ny rapport från Institutet för Framtidsstudier

Framtidens samhälle nr 3:Sustainable Policies in an Ageing Europe. A Human Capital Response

Demografiska prognoser visar att den europeiska befolkningen är på väg in i ett avsevärt åldrande. En del av åldrandet beror på ökad livslängd för personer över 65, men trenden förstärks av fallande födelsetal i de flesta länder. Eftersom välfärdsstatens kostnader varierar starkt över individens livscykel, kommer det ekonomiska trycket på de sociala trygghetssystemen därför att öka i takt med befolkningens åldrande.

Hur kan då socialpolitiken utformas så att den ger positiva effekter i form av barnafödande, humankapitalbildning och andra faktorer som kan bredda den framtida skattebasen för våra gemensamma välfärdsåtaganden? När budskapet från denna studie ska summeras ligger betoningen på sambandet mellan hållbara samhällen och satsningarna på människors utbildning och kunnande. Budskapet är att det finns behov av större samordning av olika åtgärder för att göra socialpolitiken mer produktiv. Vi behöver förbättra samverkan mellan traditionellt separata politikområden som skola och familjepolitik och deras samband med arbetsmarknadspolitiken. Att investera i de unga idag för att säkra välfärden av de gamla imorgon verkar vara ett konkurrenskraftigt komplement till finansiellt sparande. För att de socialpolitiska strategierna skall kunna bli hållbara måste socialpolitiken i ett åldrande samhälle balansera satsningarna på de olika generationerna.


Den här rapporten har finansierats av Europeiska kommissionen; Generaldirektoratet för Sysselsättning, Socialpolitik och lika rättigheter. Innehållet i denna publikation speglar inte nödvändigtvis kommissionens åsikter.

Kontaktinformation
Thomas Lindh & Joakim Palme eds.
Pris 150:- inkl. moms, exkl. porto
Beställning: info@framtidsstudier.se

För mer information kontakta:

Thomas Lindh, Forskningsledare, Institutet för Framtidsstudier Tel: 08- 402 12 00

Joakim Palme, Vd, Institutet för Framtidsstudier, Tel: 08- 402 12 00

Hannah Zackrisson, Informatör, Institutet för Framtidsstudier Tel: 08-402 12 31

Tel: +46 8 402 12 00
Fax: +46 8 24 50 14
E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm
Drottninggatan 33, 4 tr.

www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-319801

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera