Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2007

PRESSMEDDELANDEInbjudan till FramtidsfokusKärlekens roll för äldrevården – från veckopeng till pension.Hur fördelas resurserna mellan generationerna?

Den åldrande befolkningen gör att mönstren för överföringar mellan generationer måste anpassas till ett samhälle med alltfler äldre som är beroende av de yngres arbete. I Sverige sker överföringarna till stor del genom offentlig sektor, men kapitalmarknader och privata överföringar inom familjen är också viktiga för hela ekonomins funktion. Dessa överföringar påverkar också varandra: veckopeng (och andra barnutgifter) konkurrerar med dagens pensioner men kommer även att påverka framtida pensioner och skattebas. Banden mellan generationer kommer att påverka dessa överföringar medan kärlek inom en generation påverkar den framtida. Vi presenterar några preliminära resultat från ett forskningsprojekt inriktat på att bättre förstå dessa samband.

Program:

Moderator: Ann-Zofie Duvander, utredare, Demografisk analys och jämställdhet, SCB

13.00 – 14.15

•Kärleken mellan generationer: överskottsproduktion och reproduktion
Thomas Lindh, forskningsledare, Institutet för Framtidsstudier

•Inkomst och konsumtion: flödet mellan generationer
Daniel Hallberg, forskare, Institutet för Framtidsstudier

•S(t)imulerad reproduktion – hur och varför?
Jovan Zamac, forskare, Institutet för Framtidsstudier

Kaffepaus 14.15 – 14.45

14.45 – 16.00

•Generationsanalys av offentliga överföringar
Thomas Pettersson, kansliråd, Finansdepartementet

•Kommentarer och debatt:
Åsa Forssell, utredare, LO
Joakim Hussenius, departementsråd, Finansdepartementet
Mårten Palme, professor, Stockholms universitet

Tid: Onsdagen den 11 april 2007 kl. 13.00 – 16.00
Plats: Klarasalen, Vattugatan 6, Stockholm

Anmälan: Via e-post: fokus@framtidsstudier.se, fax 08-24 50 14 eller telefon 08-402 12 44
senast torsdag 5 april.

Se även Institutets hemsida: www.framtidsstudier.se
Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat.

Kontaktinformation
Tel: +46 8 402 12 00
Fax: +46 8 24 50 14
E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm
Drottninggatan 33, 4 tr.
www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera