Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 mars 2007

Inbjudan till FramtidsfokusUngas framtidsvägar – möjligheter och utmaningar

Unga människors tilltagande etablerings- och försörjningsproblem är en av de viktigaste frågornaidag och inom en överskådlig framtid. Hur ser framtiden ut för de unga vuxna som under en period stått utanför arbetsmarknaden? Arbetsmarknaden för äldre tonåringar har blivit mycket begränsad – vilken roll har arbetsmarknadspolitiken i relation till gymnasieskolan? Polariseringen och framväxten av ett etniskt delat samhälle har tilltagit under 1990-talet – vad betyder det för ungdomarsutbildnings- och arbetsmarknadsetableringar?

Program:

Moderator: Anna Thoursie, fil. dr. i nationalekonomi och chef för tankesmedjan Agora

13.30 – 14.40
• Ung och utanför – vad innebär det på lång sikt?
Olof Bäckman, docent i sociologi, Institutet för Framtidsstudier
Anders Nilsson, docent i kriminologi, Institutet för Framtidsstudier
• Samordna insatserna för arbetslösa ungdomar
Jonas Olofsson, docent i ekonomisk historia, Socialhögskolan, Lunds universitet
• Ungdom, social exkludering och motstånd
Aleksandra Ålund, sociolog och professor vid Tema Etnicitet, Linköpings universitet
Catarina Lundqvist, doktorand vid Tema Etnicitet, Linköpings universitet

Kaffepaus 14.40 – 15.10

15.10 – 15.30
• Åldersdiskriminering – från Mangold till Paris
Susanne Fransson, docent i rättvetenskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

15.30 – 16.15
• Paneldebatt
Erland Olauson, förste vice ordförande LO
Karin Pilsäter, folkpartiet
Mona Sahlin, socialdemokraterna
Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef SACO

Tid: Torsdagen den 22 mars 2007 kl. 13.30 – 16.15
Plats: Kulturhuset, Hörsalen (plan 3), Stockholm
Anmälan: Via e-post: fokus@framtidsstudier.se, fax 08-24 50 14 eller telefon 08-402 12 44
senast torsdag 15 mars.

Se även Institutets hemsida: www.framtidsstudier.se respektive
Agoras hemsida: www.arenagruppen.se

Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat.

Kontaktinformation
Tel: +46 8 402 12 00
Fax: +46 8 24 50 14
E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm
Drottninggatan 33, 4 tr.
www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera