Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2007

Ny rapport från Institutet för FramtidsstudierFramtidens samhälle nr 4:Den kreativa staten, Framtidspolitiska tendenser

Antologin består av studier som söker fånga tendenser i samtidens stat och politik som berör frågor som har stor betydelse eller kan antas få allt större betydelse framöver. Frågor som det hållbara samhället, skattesystemet, innovationspolitiken, gentekniken, den kommunala sektorn, det partipolitiska landskapets förändring, och de nya krav som offentliga organisationer konfronterar. Författarna är forskare intresserade av politisk samtidshistoria och statens organisation.

Bokens titel syftar på de framtidsinriktade områden där stat och politik försöker möjliggöra för en framsynt utveckling. På flera områden är det nödvändigt att förändring sker genom politiska initiativ. Globalisering och internationalisering kräver också mer av staten och politiken än tidigare. Det är inte längre möjligt att driva egna linjer i frågor som ex. den globala klimatfrågan utan Sverige är även beroende av den internationella politiken.

Ur innehållet:

•Inledning – den kreativa staten
•Välfärdens seger – politikens död? Spelet om välfärdsstaten i Sverige och Danmark
•Retorik om kontinutitet och förnyelse. Idéerna om det hållbara samhället i svensk politik
•Staten och våra gener
•Politisk styrning eller ekonomisk effektivitet? En studie av de politiska kraven på undantag från allmänna varuskatten och mervärdesskatten 1952-1990
•Konkurrensstaten tågar in – epokskifte eller mest bara prat?
•Statens nätverksstyrning – exemplet kommunsamverkan
•Från intresse till anseende – nya krav på offentliga organisationer

___________________________________________
Framtidens samhälle nr 4:
Den kreativa staten, Framtidspolitiska tendenser
Torbjörn Lundqvist redaktör
Pris 150:- inkl. moms, exkl. porto
Beställning: info@framtidsstudier.se

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
•Torbjörn Lundqvist, Institutet för Framtidsstudier Tel: 08- 402 12 00

•Hannah Zackrisson, Informatör, Institutet för Framtidsstudier Tel: 08-402 12 31

info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm
Drottninggatan 33, 4 tr.
Tel: +46 8 402 12 00
Fax: +46 8 24 50 14
www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-319801

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera