Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2007

FRAMTIDSFOKUSEuropadagen den 9 maj Finns det någon framtid för en europeisk social modell?

Efter det att både Frankrikes och Nederländernas befolkningar sagt nej till den nya EU-konstitutionen har den sociala dimensionen av den europeiska integrationen kommit alltmer i fokus.Europas politiska ledare tycks ha insett att det kommer att saknas politiskt stöd för en fortsatt ekonomisk och politisk integration så länge som den inte kan kombineras med social trygghet. Det faktum att EU nu har 27 medlemsländer har skapat ökad osäkerhet kring den framtida sociala och ekonomiska utformningen av unionen. I det sammanhanget har blickarna riktats norrut mot de nordiska länderna som goda exempel på att det går att nå ekonomisk tillväxt trots sociala åtaganden och stora välfärdsstater. Men finns det någon grund för en optimistisk syn på en europeisk social och ekonomisk modell? Och finns det något verkligt hållbart i de nordiska erfarenheterna? Institutet för Framtidsstudier ordnar tillsammans med tyska Friedrich Ebertstiftelsen och deras Stockholmskontor ett Framtidsfokus kring den europeiska sociala modellens framtid. Vi vill presentera fakta om den Europa och Norden och diskutera vad som är hållbart inför framtiden. Vi tar också hjälp av tyska och nordiska forskare och experter för att få nya perspektiv på frågan om den svenska och nordiska modellens relevans.

FRAMTIDSFOKUS
Europadagen den 9 maj

Finns det någon framtid för en europeisk social modell?

PROGRAM:

Tid: onsdagen den 9 maj kl. 14.00-16.30
Plats: Kulturhuset Stockholm, Studio 3 (plan 3)

14.00 Den nordiska välfärdsmodellen i EU: gemensamma utmaningar och potentiella konflikter

Från svensk synvinkel
Joakim Palme, vd Institutet för Framtidsstudier
Från skandinavisk synvinkel
Jaakko Kiander, vd Löntagarnas
forskningsinstitut, Helsingfors, Finland
Från tysk synvinkel
Gero Maass, Chef Friedrich Ebertstiftelsens enhet för Internationell policyanalys

15.00 Frågor från publiken

15.10 Paneldiskussion
Moderator: Carl Tham

15.50 Frågor från publiken

16.00- 16.30 Avslutning
Bengt Westerberg, ordf. Institutet för Framtidsstudier

Konferensen hålls på svenska och tyska med simultantolkning


Obs! Programmet är preliminärt – ändringar kan komma att ske

Anmälan: Via e-post: fokus@framtidsstudier.se,
fax 08-24 50 14 eller telefon 08-402 12 44
senast fredag 4 maj.

Se även Institutets hemsida: www.framtidsstudier.se

Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat.

Kontaktinformation
Institutet för Framtidsstudier
Tel: +46 8 402 12 00
Fax: +46 8 24 50 14
E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm
Drottninggatan 33, 4 tr.
www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera