Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2010

Inkomst, utbildning och ålder – faktorer som påverkar utländskt giftermål

Antalet vigslar över nationsgränserna ökar men fortsatt präglas samhället av en del fördomar och myter kring dessa giftermål vilket speglar en begränsad kunskap i ämnet. Författarna till arbetsrapporten har gjort en kvantitativ studie och tittat på demografiska, socioekonomiska och geografiska aspekter för att se vilka faktorer som påverkar sannolikheten att en svensk gifter sig med en partner från utlandet.

Svenska kvinnor svarar för ungefär 40% av alla internationella giftermål till Sverige. Trots detta har de flesta tidigare studier som gjorts på området fokuserat på svenska män som gifter sig med en utländsk kvinna. Rapporten visar tydligt på skillnaden mellan män och kvinnor:

– Mönstret är att det är äldre svenska män som gifter sig med yngre kvinnor från ett annat land, medan det främst är unga svenska kvinnor som gifter sig med en man från ett annat land, säger Thomas Niedomysl.

Det är relativt ovanligt för svenskar att gifta sig om de har låga inkomster, men någon sådan effekt tycks inte finnas för svenska män som gifter sig med kvinnor från fattiga länder. För svenska kvinnor med låga inkomster tycks det snarare öka sannolikheten att man gifter sig med en utländsk man.

– Låg inkomst är en tydlig bakgrundsfaktor för de som hittar en partner utomlands, säger Thomas Niedomysl, men det är tydligast att svenska kvinnor med låga inkomster i större utsträckning gifter sig med en utländsk man, och då oavsett om mannen kommer från ett rikt eller fattigt land.

I en kommande artikel i Journal of Ethnic and Migration Studies följs den här studien upp med ny kunskap kring i vilka regioner som kvinnor respektive män hittar sina partners.

Arbetsrapporten är skriven av:
Thomas Niedomysl, forskare Institutet för Framtidsstudier
John Östh, forskare Uppsala universitet och Kulturgeografiska institutionen
Maarten van Ham, forskare Centre for Housing Research, University of St Andrews


Arbetsrapporten: The geographies of recruiting a partner from abroad – An exploration of Swedish data går att ladda ner i sin helhet på www.framtidsstudier.se.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Thomas Niedomysl, thomas.niedomysl@framtidsstudier.se, 08 – 402 12 08

Hanna Zetterberg Struwe, kommunikationsansvarig Institutet för Framtidsstudier
08 – 402 12 13 eller hanna.zetterberg_struwe@framtidsstudier.se

Institutet för Framtidsstudier, Tel: 08-402 12 00, E-post: info@framtidsstudier.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera