5 december 2011

Välfärdsstaten missar de nya riskgrupperna

De nordiska länderna är framgångsrika i att bekämpa fattigdom bland traditionella riskgrupper som äldre och barnfamiljer. Men ny forskning från Institutet för framtidsstudier visar att i de nordiska länderna är risken för fattigdom bland unga vuxna och invandrare högre än i många andra länder. Försteget i fattigdomsbekämpning i de nordiska länderna tycks inte gälla för de nya riskgrupperna.

Sverige och övriga nordiska länder är framgångsrika i att bekämpa fattigdom bland traditionella riskgrupper som äldre och barnfamiljer. Men ny forskning från Institutet för Framtidsstudier visar att i de nordiska länderna är risken för fattigdom bland unga vuxna och invandrare högre än i många andra länder.

– Det försteg i fattigdomsbekämpning som de nordiska länderna generellt sett har, tycks inte gälla för dessa nya riskgrupper. Om vi vill att arbetsmarknaden och välfärdsstaten även ska omfatta unga vuxna och invandrare är de höga fattigdomstalen för de här grupperna i Sverige oacceptabla, säger Olof Bäckman, sociolog och forskare vid Institutet för Framtidsstudier.

Även om det på många sätt kan vara svårt att jämföra grupper som invandrade och unga ensamstående vuxna är ändå de nordiska ländernas oförmåga att inkorporera invandrare i sin fattigdomsstrategi ett misslyckande.

– Det är alldeles uppenbart att de höga fattigdomstal som redovisas är en stor utmaning och knappast i längden förenligt med grunderna i den nordiska modellen, menar Johan Fritzell, professor i sociologi och knuten till Institutet för framtidsstudier.
Forskningen visar också att ekonomiska klyftorna i Sverige har ökat.

– Om vi tar ut den procent av befolkningen med högst disponibla inkomster har den gruppen nästan fördubblat sin del av de totala inkomsterna sedan början av 1990-talet, säger Johan Fritzell.

För mer information kontakta:
Olof Bäckman, olof.backman@framtidsstudier.se 08 – 402 12 18.
Johan Fritzell, johan.fritzell@framtidsstudier.se, 0733-91 09 54.
 
Recensionsexemplar, bilder och övriga frågor: Kontakta Jolanta Wadensjö, Dialogos Förlag, tel.08-15 46 97, mobil 0730-49 77 25 eller jolanta.wadensjo@comhem.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera