Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 februari 2010

Äldreomsorg utifrån behov eller plånbok?

Författarna Marta Szebehely och Gabrielle Meagher har undersökt argument för och emot ökade privata inslag i äldreomsorgen. Rapporten diskuterar också troliga/möjliga konsekvenser av en ökad privat finansiering av äldreomsorgen. De visar att en egen finansiering av äldreomsorgen står i konflikt med en äldreomsorg baserad på behov och lika tillgång till vård och omsorg.

Jämfört med många andra länder är det relativt få äldre som köper privat hjälp i Sverige. De flesta får den omsorg de behöver av anhöriga eller den offentligt finansierade äldreomsorgen. Enligt nya uppgifter om utnyttjandet av skattereduktion för hushållsnära tjänster utnyttjar dock fler äldre än yngre skatterabatten, men skillnaderna mellan äldre i olika inkomstgrupper är stora: färre än 1 procent av äldre med en inkomst under 120 000 kr har gjort avdrag för hushållsnära tjänster vilket ska jämföras med drygt 7 procent bland de äldre som har en inkomst på 500 000 kr eller mer.

– En fortsatt avgränsning av det offentliga åtagandet med ökade krav på privat finansiering kommer att leda till ökade skillnader mellan sociala grupper, säger Marta Szebehely.

– Vissa äldre kommer att köpa privata tjänster. Men för stora grupper är det i stället anhörigas omsorgsinsatser som kommer att öka, säger Marta Szebehely.

Andelen äldre i befolkningen ökar samtidigt som skatteintäkterna inte kan förväntas höjas i samma utsträckning. Det har också hävdats att äldre kommer att ha mycket högre krav på äldreomsorgen i framtiden än idag. Sammantaget gör detta diskussionen kring det offentliga åtagandets omfattning och privat finansiering inom äldreomsorgen till ett intressant fält för många samhällsaktörer.

Författarna Marta Szebehely, Institutet för Framtidsstudier och Institutionen för Socialt arbete, Stockholms universitet och Gabrielle Meagher, Faculty of Education and Social Work, University of Sydney har i den här rapporten undersökt argument för och emot ökade privata inslag i äldreomsorgen. Rapporten diskuterar också troliga/möjliga konsekvenser av en ökad privat finansiering av äldreomsorgen.

Författarna sammanfattar: Egen finansiering av äldreomsorgen står i konflikt med en äldreomsorg baserad på behov och lika tillgång till vård och omsorg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Marta Szebehely, marta.szebehely@framtidsstudier.se, 0707 17 54 06.
Hanna Zetterberg Struwe, kommunikationsansvarig Institutet för Framtidsstudier
08 – 402 12 13 eller hanna.zetterberg_struwe@framtidsstudier.se
Arbetsrapporten går att ladda ner i sin helhet på www.framtidsstudier.se.
Institutet för Framtidsstudier, Tel: 08-402 12 00, E-post: info@framtidsstudier.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera