Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 december 2010

Vem städar folkhemmet?

En ny forskningsrapport visar på tydliga kopplingar mellan den svarta och den vita sektorn i hushållstjänstsektorn. Författaren Anna Gavanas visar att de lever i symbios och att detta förhållande inte har förändrats på grund av RUT-avdragets införande.

Anna Gavanas är socialantropolog och docent vid Institutet för Framtidsstudier och har i denna rapport utforskat samband mellan migration, social exkludering och informalisering av arbetsmarknader med fokus på hushållstjänstesektorn i Stockholm. Med hjälp av en intervjustudie identifierar rapporten centrala aspekter och konsekvenser av en rad sociala och ekonomiska processer som påverkar hushållstjänstbranschen i Sverige. I synnerhet diskuterar rapporten hur villkor utvecklas bland migrerande hushållstjänstearbetare i en global ekonomi.

– Vi har blundat för att se de tydliga kopplingarna mellan svarta och vita delar av hushållstjänstsektorn. De lever i symbios och detta förhållande har inte förändrats på grund av RUT-avdragets införande, säger Gavanas.

Resonemanget kring införandet av RUT-avdraget bygger på felaktiga antaganden menar Gavanas:
 
– Vi låtsas fortfarande som om alla de människor som befinner sig som arbetskraft i den svarta marknaden inte finns och vi blundar för att efterfrågan på svarta hushållstjänster fortgår trots RUT-avdragets införande, säger Gavanas.

Rapporten visar att sexuella trakasserier inte bara är vanligt i hushållstjänstesektorn utan ingår i maktförhandlingar mellan aktörer i sektorn.

– Det är vanligt med utpressning och att pressa priserna inom den här sektorn. Arbetare tvingas inte sällan utföra sexuella tjänster och jobba gratis, säger Gavanas.

Skatteavdragen för hushållsnära tjänster som introducerades 2007 resulterar både i inkludering och exkludering. Arbetare som fått tillträde till formella delar av hushållstjänstesektorn upplever förbättrade villkor medan de som är kvar på den svarta arbetsmarknaden upplever ytterligare marginalisering.

– Det är tydligt att papperslösa och de som har svårigheter med det svenska språket används som exploaterbar reservarbetskraft, säger Gavanas.

För mer information kontakta:
Anna Gavanas, Institutet för Framtidsstudier, 08-402 12 50, anna.gavanas@framtidsstudier.se
Hanna Zetterberg Struwe, kommunikationsansvarig Institutet för Framtidsstudier
08 – 402 12 13 eller hanna.zetterberg_struwe@framtidsstudier.se
 
Rapporten Who cleans the welfare state? Migration, informalization, social exclusion and domestic services in Stockholm, Anna Gavanas är skriven på engelska och kan laddas ner från www.framtidsstudier.se [Ref 1]

Institutet för Framtidsstudier, Tel: 08-402 12 00, E-post:info@framtidsstudier.se
Institutet för Framtidsstudier [Ref 2] tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer. 
[Ref 3]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera