Tema

Svårt för forskare att få fast anställning inom högskolan

Det tar allt längre tid att få fast anställning som forskare i Sverige, visar en analys som Vetenskapsrådet publicerar idag. Den visar också att kvinnors och mäns karriärutveckling går olika fort liksom att förhållandena mellan olika ämnesområden skiljer sig åt. Vetenskapsrådet efterlyser nu ett nationellt samordnat karriärsystem inom högskolan.

Samhälle & kultur

Är Sverige riggat för en bättre skola?

I ljuset av de senaste PISA-undersökningarna som visar sjunkande resultat i svensk skola är det viktigt att stärka skolans vetenskapliga grund och användningen av forskningsresultat i förskola och skola. Vetenskapsrådet avrapporterar nu kartläggningen inom projektet Skolforsk som underlag för det nyinrättade Skolforskningsinsitutet.

Samhälle & kultur

Lust till Göteborg för 131 miljoner

Vetenskapsrådet har efter ansökan från Göteborgs universitet beslutat stödja rekryteringen av statsvetaren Ellen Lust. Ellen Lust är idag verksam vid Yaleuniversitetet i USA där hon forskar kring politisk styrning och politiskt deltagande i Mellanöstern och Nordafrika. Stödet är en del i regeringens uppdrag till Vetenskapsrådet att möjliggöra rekrytering av internationella toppforskare till Sverige.

Samhälle & kultur

966 miljoner till medicin och hälsa 2013

Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa har fattat beslut om bidrag i årets stora utlysning. Av totalt 1 531 inkomna ansökningar har 235 beviljats bidrag. I kronor räknat innebär det ett totalt beviljat belopp på närmare 966 miljoner kronor.

Hälsa & medicin

Satsningar på utbildningsvetenskap 2013

Vetenskapsrådets kommitté för utbildningsvetenskap har tagit beslut om projektbidrag inom stora utlysningen. Till de två utlysningarna ”Projektbidrag” och ”Projektbidrag: Utvärdering av utbildningsreformer” inkom totalt 297 ansökningar varav 38 projekt beviljades bidrag. Det ger en beviljandegrad på 12,8 procent. 

Samhälle & kultur

153 miljoner till forskning om lärande

37 ansökningar om bidrag till utbildningsvetenskaplig forskning beviljas och får dela på 153 miljoner kr. Årets bidragsbeslut är nu fattat av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Stockholms, Göteborgs och Uppsala universitet är de mest framgångrika lärosätena. Cirka en av tio ansökningar beviljas forskningsmedel.

Samhälle & kultur

Primitiva stjärnor utanför Vintergatan avslöjas

De har varit efterlysta i åratal: nu har de mest primitiva stjärnorna utanför vår galax Vintergatan äntligen spårats. Nya observationer med ESO:s jätteteleskop VLT har använts för att lösa en gåta inom astrofysiken som rör de allra äldsta stjärnorna i vår galaktiska omgivning. Lösningen blir avgörande för vår förståelse av universums första stjärnor.

Natur & teknik

Hudens försvarssystem ett alternativ till antibiotika

Vår hud skyddar kroppen mot skadliga mikroorganismer. Men ibland fungerar inte det medfödda immunförsvaret. Artur Schmidtchen, överläkare vid Lunds universitetssjukhus och docent vid avdelningen för dermatologi och venereologi vid Lunds universitet, tilldelas nu en halvtidstjänst inom antimikrobiella peptider och medfödd immunitet av Vetenskapsrådet.

Hälsa & medicin