Tema

Nya möjligheter för rymdforskningen

Snart kommer vi bättre kunna förstå hur norrsken, solstormar och rymdväder i den övre atmosfären påverkar oss här på jorden. I höst påbörjas bygget av den nya internationella forskningsradarn Eiscat_3D som kan mäta rymd- och atmosfärfenomen i större volymer och med mycket högre upplösning än de anläggningar som finns idag. En av radarstationerna placeras nära Kiruna.

Natur & teknik

Miljardsatsning på forskningsmiljöer får högt betyg

Regeringssatsningen på strategisk forskning (SFO) har nu utvärderats och betyget blir högt. Forskarna har haft höga ambitioner och tagit stora risker vilket är en förutsättning för vetenskapliga genombrott, menar den expertpanel som genomfört utvärderingen. 9 500 forskare har varit inblandade och regeringen rekommenderas att fortsätta satsningen på programmet.

Natur & teknik

Svårt för forskare att få fast anställning inom högskolan

Det tar allt längre tid att få fast anställning som forskare i Sverige, visar en analys som Vetenskapsrådet publicerar idag. Den visar också att kvinnors och mäns karriärutveckling går olika fort liksom att förhållandena mellan olika ämnesområden skiljer sig åt. Vetenskapsrådet efterlyser nu ett nationellt samordnat karriärsystem inom högskolan.

Samhälle & kultur

Är Sverige riggat för en bättre skola?

I ljuset av de senaste PISA-undersökningarna som visar sjunkande resultat i svensk skola är det viktigt att stärka skolans vetenskapliga grund och användningen av forskningsresultat i förskola och skola. Vetenskapsrådet avrapporterar nu kartläggningen inom projektet Skolforsk som underlag för det nyinrättade Skolforskningsinsitutet.

Samhälle & kultur

Lust till Göteborg för 131 miljoner

Vetenskapsrådet har efter ansökan från Göteborgs universitet beslutat stödja rekryteringen av statsvetaren Ellen Lust. Ellen Lust är idag verksam vid Yaleuniversitetet i USA där hon forskar kring politisk styrning och politiskt deltagande i Mellanöstern och Nordafrika. Stödet är en del i regeringens uppdrag till Vetenskapsrådet att möjliggöra rekrytering av internationella toppforskare till Sverige.

Samhälle & kultur

966 miljoner till medicin och hälsa 2013

Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa har fattat beslut om bidrag i årets stora utlysning. Av totalt 1 531 inkomna ansökningar har 235 beviljats bidrag. I kronor räknat innebär det ett totalt beviljat belopp på närmare 966 miljoner kronor.

Hälsa & medicin

Satsningar på utbildningsvetenskap 2013

Vetenskapsrådets kommitté för utbildningsvetenskap har tagit beslut om projektbidrag inom stora utlysningen. Till de två utlysningarna ”Projektbidrag” och ”Projektbidrag: Utvärdering av utbildningsreformer” inkom totalt 297 ansökningar varav 38 projekt beviljades bidrag. Det ger en beviljandegrad på 12,8 procent. 

Samhälle & kultur

153 miljoner till forskning om lärande

37 ansökningar om bidrag till utbildningsvetenskaplig forskning beviljas och får dela på 153 miljoner kr. Årets bidragsbeslut är nu fattat av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Stockholms, Göteborgs och Uppsala universitet är de mest framgångrika lärosätena. Cirka en av tio ansökningar beviljas forskningsmedel.

Samhälle & kultur

Den kosmiska fladdermusen — en ö av stjärnor i Orions utkanter

Den skira nebulosan NGC 1788, belägen i ett mörkt och ofta förbisett hörn av stjärnbilden Orion, avslöjas i en bild som ESO släpper idag. Även om detta spöklika moln ligger relativt långt från Orions ljusa stjärnor, känner det ändå av deras kraftfulla vindar och starka sken, som tillsammans gjuter dess form och gör det till ett hem för mängder av unga solar.

Natur & teknik

Primitiva stjärnor utanför Vintergatan avslöjas

De har varit efterlysta i åratal: nu har de mest primitiva stjärnorna utanför vår galax Vintergatan äntligen spårats. Nya observationer med ESO:s jätteteleskop VLT har använts för att lösa en gåta inom astrofysiken som rör de allra äldsta stjärnorna i vår galaktiska omgivning. Lösningen blir avgörande för vår förståelse av universums första stjärnor.

Natur & teknik

Hudens försvarssystem ett alternativ till antibiotika

Vår hud skyddar kroppen mot skadliga mikroorganismer. Men ibland fungerar inte det medfödda immunförsvaret. Artur Schmidtchen, överläkare vid Lunds universitetssjukhus och docent vid avdelningen för dermatologi och venereologi vid Lunds universitet, tilldelas nu en halvtidstjänst inom antimikrobiella peptider och medfödd immunitet av Vetenskapsrådet.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet