Artikel från Vetenskapsrådet
6 november 2013

Satsningar på utbildningsvetenskap 2013

Vetenskapsrådets kommitté för utbildningsvetenskap har tagit beslut om projektbidrag inom stora utlysningen. Till de två utlysningarna “Projektbidrag” och “Projektbidrag: Utvärdering av utbildningsreformer” inkom totalt 297 ansökningar varav 38 projekt beviljades bidrag. Det ger en beviljandegrad på 12,8 procent. 

– Söktrycket har varit ungefär lika stort i år som förra året och många ansökningar håller mycket hög kvalitet, säger Eva Björck, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet. Knappt hälften av de projekt som nu beviljas bidrag är längre än tre år. Beviljandegraden är något högre än förra året.

– Att nästan hälften av bidragen är till längre projekt speglar en medveten strategi att ge forskarna större möjligheter att åstadkomma forskning av hög kvalitet genom att planera långsiktigt.

Det finns en stor bredd bland de beviljade projekten från förskola till högre utbildning, och med fokus på didaktik, värdefrågor, individens lärande, effektstudier, utbildningssystem, utbildningshistoria och professioner. Forskning med relevans för skolans och förskolans utveckling dominerar och då framför allt projekt som fokuserar på grundskolan, men även gymnasieskolan och högre utbildning samt forskning avseende flera skolformer finns representerade, liksom informellt lärande.

Vetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att stödja unga forskare i sin karriär. Inom UVK går i år 42 procent av de beviljade bidragen till unga forskare. De har hävdat sig väl i den hårda konkurrensen, liksom tidigare år, konstaterar Eva Björck.

– För kvinnor är beviljandegraden i år lägre än för män även om kvinnorna har sökt fler bidrag. I gengäld är beviljade projekt till kvinnor något mer omfattande, varför de också har större medelbidrag än männen. Vid en uppdelning på de två olika utlysningarna ses samma trend med högre beviljandegrad för män men större medelbidrag för kvinnor.

Mer information samt lista över årets beviljade medel

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera