Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2014

300 miljoner till klinisk behandlingsforskning

23 projekt beviljas bidrag när Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning nu fattar sitt första beslut om fördelning av forskningsmedel. Bidragen ligger på mellan 1,1 och drygt 10 miljoner kronor i upp till tre år.

De beviljade projekten spänner över ett brett fält och handlar om behandlingsforskning inom allt från ortopedi till pediatrik. Några av dem involverar även så pass många av Sveriges landsting att de får en nationell prägel.

— Det här är en unik satsning, där staten och landstingen för första gången gemensamt finansierar klinisk forskning, säger Mats Ulfendahl, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet. Satsningen ska stödja projekt inom hälso- och sjukvården där man förväntar sig en klinisk tillämpning inom relativt kort tidsperiod. För den här typen av forskning har det tidigare varit svårt att hitta långsiktig finansiering.

Utlysningen, som öppnade i juni i år, är den första inom området och intresset har varit stort; 227 ansökningar kom in av vilka kommittén har beviljat 23.

— Ungefär hälften av de forskare som nu beviljas bidrag har inte tidigare haft anslag från Vetenskapsrådet, säger Mats Ulfendahl.Det tyder på att vi verkligen når en ny grupp sökande. Samtidigt är jag lite förvånad över att de sökta beloppen var ganska låga. Jag noterar också att de internationella panelerna haft synpunkter på hur ansökningarna varit utformade, bland annat i beskrivningarna av studiedesign och statistiska analyser. Inför kommande utlysningar kommer kommittén att följa upp detta. Det är viktigt att svensk behandlingsforskning håller hög internationell klass.

Satsningen på klinisk behandlingsforskning sker i samarbete med och samfinansieras av landstingen. Syftet är bland annat att förbättra och effektivisera metoder och behandlingar och förbättra samverkan mellan vård, akademi och industri.

— Det här är en viktig satsning för hälso- och sjukvården i Sverige, eftersom det behövs mer forskning som är motiverad av patienternas behov, säger Mats Eriksson ordförande i sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Genom att landstingen och staten gått samman om denna finansiering öppnas möjligheter för projekt med bredare medverkan som kan ge underlag för förbättrad behandling.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera