Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2013

Grundforskning inom teknisk mekanik avgörande för samhällsnytta

Svensk forskning inom teknisk mekanik är stark, menar en internationell panel som utvärderat området. Panelen betonar också att finansieringen av grundforskning inom teknisk mekanik är viktig för att lägga grunden för framtida forskning som möter samhällets behov.

Svensk forskning inom teknisk mekanik är stark inom en rad områden visar en nyligen genomförd utvärdering. Särskilt områdena hållfasthetslära, strömningsmekanik och förbränningsteknik lyfts fram.

För att forskningen inom området ska kunna uppfylla framtida krav på industriell konkurrenskraft och tillfredsställa behovet av hållbar och effektiv energianvändning, betonar panelen att det är viktigt att de statliga finansiärerna säkerställer stödet till den grundläggande forskningen inom teknisk mekanik. Den finansiering som kommer från industrin är relativt tätt knuten till specifika tillämpningar.

Utvärderingen lyfter fram den stora betydelsen av teknikvetenskaplig grundforskning och visar på den starka relationen till den tillämpade forskningen inom området.

– För att den svenska forskningen inom teknisk mekanik ska kunna upprätthålla en hög internationell nivå, är fortsatt starkt stöd till grundläggande tekniska forskningsfrågeställningar avgörande, säger Sven Stafström, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet.

– Jag tror att utvärderingen kommer att utgöra ett mycket värdefullt underlag för Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer, bland annat i hur man bäst upprätthåller en bra balans mellan grundforskning och tillämpad forskning.

Utvärderingen, som genomförts av en internationell panel, har granskat all forskning inom teknisk mekanik i Sverige under åren 2007–2012. Man har studerat 29 forskargrupper vid åtta lärosäten.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera