Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 januari 2014

Svenskt–indiskt forskningssamarbete inom hälsa och prevention

Nio projekt får nu stöd inom programmet ”Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention” för att bedriva forsknings och utveckling i samarbete med aktörer i Indien. VINNOVA och Vetenskapsrådet finansierar de svenska parterna i projekten med sammanlagt 40 miljoner kronor.

Fokus inom programmet ”Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention” ligger på förstärkt samverkan mellan svenska och indiska aktörer genom finansiering av gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt. Projekten ska främja både forskning och industri samt bidra till ökad hälsa och/eller sjukdomsprevention.

Inom utlysningen, som är den andra inom samarbetet mellan VINNOVA, Vetenskapsrådet och Department of Biotechnology, Government of India (DBT), har parterna genomfört parallella utlysningar i respektive land.

I den svenska utlysningen får nio projekt finansiering med sammanlagt 40 miljoner kronor:

Aktiva gånghjälpmedel för äldre (SAATH), Peter Händel, Kungliga Tekniska högskolan, 5 miljoner.
Finansiär: VINNOVA

Att förklara proteinsyntesten i mykobakterier med hög effekt för riktad läkemedelsutveckling, Suparna Sanyal, Uppsala universitet, 3,9 miljoner.
Finansiär: Vetenskapsrådet

Ett multiplext diagnostiskt test för XDR TB, Mats Nilsson, Stockholms universitet/Science for Life Laboratory.
Finansiärer: Vetenskapsrådet: 3,3 miljoner, VINNOVA: 285 000.

Hälsovård i förändring – Innovativa Hälsateknologier för främjande av bättre hälsa, Sara Eriksén, Blekinge tekniska högskola, 5 miljoner.
Finansiär: VINNOVA

Nya antiinfektiva terapier mot tuberkulos, Mikael Elofsson, Umeå universitet, 3,9 miljoner.
Finansiär: Vetenskapsrådet

Regenerativa proteser som alternativ till transplantation av donerade hornhinnor för behandling av blindhet, May Griffith, Linköpings universitet, 4,7 miljoner.
Finansiär VINNOVA

Silk2Heal – ett antimikrobiellt sårförband med sårläkande förmåga för diabetiska fotsår, Ekaterina Medvedev, Spiber Technologies AB, 5 miljoner.
Finansiär VINNOVA

Strategier mot antibiotikaresistens i Mycobacterium tuberculosis och Pseudomonas aeruginosa, Gunter Schneider, Karolinska institutet, 3,9 miljoner.
Finansiär: Vetenskapsrådet

Struktur- och funktionsstudier av sialinsyratransportörer och LPS-sialinsyrainkorporerande enzymer, Göteborgs universitet, 5 miljoner.
Finansiär: VINNOVA

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera