Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 november 2013

Vetenskapsrådets bidragsbeslut inom natur­vetenskap och teknik­vetenskap

Beslut har fattats av Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap. I årets stora utlysning ingick inom naturvetenskap och teknikvetenskap bidragsformerna Projektbidrag, Projektbidrag för unga forskare samt Industridoktorandprojekt.

Av de 2 028 ansökningar som kom in har 303 beviljats. För bidragsformen Projektbidrag är beviljandegraden 18,8 procent och för Projektbidrag för unga forskare 8,3 procent. Totalt beviljat belopp till alla bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap är 937 380 000 kronor för hela bidragsperioden 2014—2017

– Med start 2010 började vi inom naturvetenskap och teknikvetenskap övergå från att finansiera 3-årsprojekt till 4-årsprojekt. Detta medför en betydande minskning av frigjorda medel i 2014 års budget. Dessutom finns det en viss variation av frigjorda medel olika år så under 2014 frigörs en lägre andel av budgeten än normalt. Dessa båda faktorer tillsammans ger cirka 5 procent minskning i beviljandegraden och är den enskilt största förklaringen till den låga beviljandegraden i år, både för vanliga projektbidrag och för projektbidrag unga forskare , säger Sven Stafström, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap. 

– Effekten av övergången till 4-årsprojekt kvarstår till kommande år medan de historiska variationerna i frigjorda medel istället kommer att bidra positivt. Det är naturligtvis tråkigt att många mycket bra ansökningar måste avslås i år, men en liten om än klen tröst kan vara att vi alltså kan se fram emot att fler projekt kommer att kunna beviljas 2014 och 2015 än vad som varit fallet i år.

– Åren 2011 och 2012 fick NT-området också ett tillskott från Vetenskapsrådets styrelse, 2013 blev det inget sådant tillskott, vilket självklart också märks. Ett något ökat söktryck spelar också in. Bidragens storlek ligger kvar på samma nivå som 2012.

Mer information samt lista över årets beviljade medel

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera