Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 november 2013

1,5 miljarder till forskningens infrastruktur

Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer har fattat beslut om bidrag i årets stora utlysning. För den kommande femårsperioden beviljas närmare 1,5 miljarder kronor till forskningsinfrastruktur inom en stor bredd av områden.

I årets stora utlysning ingick planeringsbidrag, driftsbidrag, bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning samt bidrag till stora databaser. De forskningsinfrastrukturer som får bidrag från Vetenskapsrådet ska vara av brett nationellt intresse och en resurs för forskare från universitet och högskolor i hela landet. Av totalt 141 ansökningar har 27 beviljats, uppdelade på följande områden:

Driftsbidrag
Drift, underhåll och användarstöd för befintlig infrastruktur av nationellt intresse
16 av totalt 52 ansökningar har beviljats.

Bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning
Uppbyggnad av infrastruktur av nationellt intresse
2 av totalt 36 ansökningar har beviljats.

Planeringsbidrag
Planering inför ny nationell eller internationell forskningsinfrastruktur
5 av totalt 22 ansökningar har beviljats.

Bidrag till stora databaser
Uppbyggnad av nationellt tillgängliga databaser främst med mikrodata och individbaserat forskningsmaterial, samt för att göra forskningsdata för klimat- och miljöforskning tillgängligt.

4 av totalt 31 ansökningar har beviljats.
Här hittar du listan över beviljade ansökningar samt statistik

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera