Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2015

Svensk forskning internationellt konkurrenskraftig

Svensk forskning har stort internationellt genomslag och den svenska vetenskapliga produktionen är hög i ett internationellt perspektiv, visar en ny rapport från Vetenskapsrådet. Sverige ligger på en sjundeplats vad gäller citering och en femteplats vad gäller vetenskaplig produktion.

Svenska forskare är produktiva och citeras ofta av andra forskare, visar en ny rapport från Vetenskapsrådet. Vad gäller citeringar, det vill säga hur ofta andra forskare hänvisar till en vetenskaplig text, ligger svensk forskning på en sjundeplats internationellt.

– Vår rapport visar att svensk forskning är internationellt konkurrenskraftig, tvärtemot vad som ibland påstås i den forskningspolitiska debatten, säger Sven Stafström.

Enbart ca elva procent av de vetenskapliga artiklar som skrivs av svenska forskare, citeras inte. Bland de studerade länderna är det endast Danmark som har bättre siffror. Att publikationer inte citeras betyder naturligtvis inte att ingen tar del av dem. Orsakerna till att de inte citeras kan vara flera – till exempel på grund av att forskningsområdet är mycket litet eller på grund av att arbetet är publicerat på svenska och inte sprids på något av världsspråken.

Hög vetenskaplig produktion
Vad gäller produktion av vetenskapliga artiklar, står sig Sverige också mycket bra med en femteplats internationellt sett, räknat på folkmängd. I Sverige publiceras årligen 1500 vetenskapliga artiklar per miljoner invånare. Det är betydligt bättre än t.ex. USA där motsvarande siffra är 1000. I topp ligger Schweiz med 1900 artiklar.

Den analys som presenteras idag ingår i det kunskapsunderlag som Vetenskapsrådet sammanställer inför regeringens kommande forskningspolitiska proposition och för att underlätta prioriteringar inom den egna verksamheten såväl som inom övriga Forskningssverige.

Länk till rapporten Svensk vetenskaplig produktion och publiceringsmönster i ett internationellt perspektiv

Kontaktinformation
För övergripande policyfrågor: Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 161, e-post sven.stafstrom@vr.se. För detaljerad information om analysens innehåll: Andreas Augustsson, analytiker Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 174, e-post andreas.augustsson@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera