Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2013

966 miljoner till medicin och hälsa 2013

Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa har fattat beslut om bidrag i årets stora utlysning. Av totalt 1 531 inkomna ansökningar har 235 beviljats bidrag. I kronor räknat innebär det ett totalt beviljat belopp på närmare 966 miljoner kronor.

I år inkom 875 ansökningar om projektbidrag, varav 167 beviljades. Medelbidraget för projektbidragen har ökat något, och ligger på närmare 995 000 kronor, jämfört med 959 000 kronor förra året.

Vetenskapsrådet beviljar sedan ett antal år tillbaka bidrag för längre perioder, vilket är den främsta förklaringen till att beviljandegraden är lägre i år inom medicin och hälsa än förra året – både för vanliga projektbidrag (19 procent jämfört med 29 procent år 2012) och projektbidrag för unga forskare (6 procent jämfört med 15 procent).

– Det tar ett par år innan man ser effekten av längre bidragsperioder. Att vi strävar mot bidrag på fem år istället för tre har att göra med vår målsättning att forskarna ska kunna planera mer långsiktigt och därigenom få bättre möjligheter att åstadkomma forskning av hög kvalitet, säger Mats Ulfendahl, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.

– När det gäller bidragsformen Projektbidrag för unga forskare har söktrycket ökat med 9 procent, vilket till viss del också påverkar beviljandegraden.

För första gången inom medicin och hälsa har kvinnor en högre beviljandegrad när det gäller projektbidrag, 20 procent jämfört med 18 procent för män.

– Detta avviker från tidigare års mönster, då männen haft en högre beviljandegrad. Medelbidraget skiljer sig dock åt med cirka 90 000 kronor till männens fördel, konstaterar Mats Ulfendahl.

Anställningar i klinisk miljö
Tio anställningar som forskare på halvtid i klinisk miljö beviljades i årets ansökningsomgång.
– Vi fick in många starka ansökningar. Den här bidragsformen är ett av ämnesrådets viktigaste instrument för att stödja kliniska forskare.

Mer information samt lista över årets beviljade medel.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera