Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 april 2014

Lust till Göteborg för 131 miljoner

Vetenskapsrådet har efter ansökan från Göteborgs universitet beslutat stödja rekryteringen av statsvetaren Ellen Lust. Ellen Lust är idag verksam vid Yaleuniversitetet i USA där hon forskar kring politisk styrning och politiskt deltagande i Mellanöstern och Nordafrika. Stödet är en del i regeringens uppdrag till Vetenskapsrådet att möjliggöra rekrytering av internationella toppforskare till Sverige.

Vetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att ge svenska lärosäten en långsiktig möjlighet att attrahera internationellt mycket framstående forskare till Sverige. Svenska lärosäten föreslår kandidater och kan ansöka om forskningsmedel i upp till tio år om upp till 15 miljoner kronor årligen.

Göteborgs universitet har sökt och tilldelas för en period på tio år 131 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för rekrytering av statsvetaren Ellen Lust som flyttar sin forskning till Sverige. Samtidigt bidrar Göteborgs universitet med 97 miljoner kronor.

– Ellen Lust är en mycket framstående statsvetare med bred kompetens inom det samhällsvetenskapliga området, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet. Rekryteringen av henne kommer markant att stärka Göteborgs universitet och den svenska forskningen om Mellanöstern och Nordafrikaregionen.

– Vi är väldigt glada att kunna bidra till rekryteringen av Ellen Lust, säger Sven Stafström, t.f. generaldirektör vid Vetenskapsrådet. Det är en forskare som kommer att få stor betydelse för svensk forskning inom ett forskningsområde, som i likhet med den politiska utvecklingen, präglas av en mängd intressanta frågeställningar.

Om Ellen Lusts forskning
– När den arabiska våren tog fart 2011, öppnades helt nya möjligheter för att studera demokratisering, samhällsstyrning och lokal utveckling i Mellanöstern och Nordafrika. Min forskning fokuserar på dessa processer och på politiskt deltagande i arabvärlden på både nationell och lokal nivå. Jag är speciellt intresserad av hur deltagande formas av politiska institutioner, och vilka effekter deltagande har på inflytande och människornas vardagliga liv, säger Ellen Lust.

Ellen Lust har genomfört fältarbeten och opinionsundersökningar bland annat i Egypten, Jordanien, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien och Tunisien. Hon har lett tvärvetenskapliga forskningsprojekt som involverat forskare inom bland annat statsvetenskap, sociologi, ekonomi och antropologi och hennes forskning betecknas som banbrytande.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera