Tema

Skolbarns hälsa – vanor och levnadsförhållanden

Psykiska besvär bland unga, som nedstämdhet, nervositet och sömnsvårigheter, har ökat sedan mitten av 1980-talet. Statens folkhälsoinstitut visade tidigare i år med resultat från studien Skolbarns hälsovanor att den trenden har planat ut bland 15-åringar. Nu presenteras hela studien med resultat för bland annat hälsa, levnadsvanor och sociala relationer.

Samhälle & kultur

Ojämn fördelning av spelproblem

Spelproblem är ojämnt fördelade i befolkningen. Unga och ekonomiskt utsatta har höga andelar problemspelare, färre personer spelar för större summor och psykisk ohälsa är vanligare bland personer med spelproblem jämfört med övriga befolkningen. Det visar en ny rapport från Statens folkhälsoinstitut om spel om pengar.

Samhälle & kultur

Färre dör av passiv rökning

Rökningen orsakar 6 600 förtida dödsfall varje år i Sverige, eller 18 dödsfall per dag. Det visar nya beräkningar av rökningens skador och kostnader. Däremot dör färre på grund av passiv rökning, där rökförbudet på serveringar har spelat en viktig roll.

Samhälle & kultur