Tema

Äldreomsorg utifrån behov eller plånbok?

Författarna Marta Szebehely och Gabrielle Meagher har undersökt argument för och emot ökade privata inslag i äldreomsorgen. Rapporten diskuterar också troliga/möjliga konsekvenser av en ökad privat finansiering av äldreomsorgen. De visar att en egen finansiering av äldreomsorgen står i konflikt med en äldreomsorg baserad på behov och lika tillgång till vård och omsorg.

Samhälle & kultur

Inkomst, utbildning och ålder – faktorer som påverkar utländskt giftermål

Antalet vigslar över nationsgränserna ökar men fortsatt präglas samhället av en del fördomar och myter kring dessa giftermål vilket speglar en begränsad kunskap i ämnet. Författarna till arbetsrapporten har gjort en kvantitativ studie och tittat på demografiska, socioekonomiska och geografiska aspekter för att se vilka faktorer som påverkar sannolikheten att en svensk gifter sig med en partner från utlandet.

Samhälle & kultur

Kön inget för framtiden?

Livia Johannesson på Institutet för Framtidsstudier har gjort en detaljerad kartläggning och analys av omfattningen av och karaktären på de könsperspektiv som används inom framtidsstudier internationellt. Materialet består av samtliga artiklar, 1 675 stycken, publicerade under 40 år i den största vetenskapliga tidskriften inom framtidsstudier Futures: the journal of policy, planning and futures studies.

Samhälle & kultur

Statlig sektor på reträtt

Maria Elowsson, Institutet för Framtidsstudier, har gjort en detaljerad kartläggning och analys av myndigheternas pågående omvandling i Dalarnas län. Studien visar att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Polisen dragit ner sitt sammanlagda öppethållande med upp till 85 procent under 2000-talet. På vissa orter ges service på distans med hjälp av tekniska lösningar, eller genom att andra myndigheter på plats sköter service åt medborgarna.

Samhälle & kultur

Ny rapport ute Staten som vän eller fiende? Individ och samhälle i svenskt 1900-talFörfattare Marika Hedin, Urban Lundberg, Jens Rydström och Mattias Tydén

Är staten vän eller fiende? Den frågan har vållat åtskillig debatt i Sverige under senare år. Välfärdsstatens ”folkhemspolitik” har omvärderats och man har talat om den sociala ingenjörskonstens ambition att ”lägga livet tillrätta” för medborgaren. I en nyutkommen antologi från Institutet för Framtidsstudier skärskådas argumenten.

Samhälle & kultur

Framtidsfokus 13 november Utanförskap, segregation och social sammanhållning- en utmaning för demokratin

Framtidsfokus 13 novemberInstitutet för Framtidsstudier inbjuder i samarbete med Friedrich Ebert Stiftung till Framtidsfokus den 13 november:Utanförskap, segregation och social sammanhållning- en utmaning för demokratinSedan det tidiga nittiotalet genomgår de flesta industrialiserade länder stora ekonomiska och sociala förändringar. Trots industrisektorns fortsatta betydelse präglas utvecklingen av att tjänste- och kunskapssektorn blir allt viktigare.

Samhälle & kultur

De nordiska välfärdsstaterna och folkhälsan, inbjudan till Framtidsfokus 18 oktober

Hur har den välfärdspolitik som bedrivits under många decennier bidragit till den relativt gynnsamma position som Norden har idag? Går det att peka på några specifika politiska insatser eller några särskilda egenskaper hos de Nordiska välfärdsstaterna som bidragit till folkhälsoutvecklingen? Kan de erfarenheter som gjorts i Norden överföras till andra länder? Vilka erfarenheter är viktiga för det framtida folkhälsoarbetet?

Samhälle & kultur

SERGEY KOVALEV, rysk människorättskämpe, besöker bokmässan

På inbjudan av Institutet för Framtidsstudier besöker Sergey Kovalev, dissident och människorättskämpe från Ryssland, Bokmässan i Göteborg. Kovalev framträder två gånger:• Torsdag 27/9 kl. 16.00-16.20 på Internationella Torgets stora scen• Fredag 28/9 kl. 12.30-12.50 på scenen Röster från världen Ryssland – ett globalt ”wild card”. Sergey Kovalev diskuterar tillståndet för mänskliga rättigheter i Ryssland med Joakim Palme, VD för Institutet för Framtidsstudier. Vad händer efter Putin – eller mellan Putin och Putin?

Samhälle & kultur

Ny rapport ute:Den självstyrande medborgaren? Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd

Ribban har höjts för vad den enskilda medborgaren förväntas klara av. Företeelser som välfärdsstaten tidigare hade inflytande över t ex välja skola till barnen, välja elbolag, teleoperatör, pensionsfond, alkoholmängd, arbetstider, husläkare och olika vårdformer, ligger idag ofta på individen att själv ha kontrollen över. Vi ställs inför nya förutsättningar och krav i vår medborgarrelation till staten. Har medborgaren därmed blivit mer ”självstyrande”: en expert på sitt eget liv och med större ansvar? Hur skall denna utveckling tolkas?

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet