1. 16 oktober 2023

  Värmeböljor förstör plast och gummi – risk för olyckor ökar

  Exploderande bildäck, sämre förpackningar och trasiga vardagsprylar. Ett varmare klimat med intensiva värmeböljor kan slå hårt mot plastprodukter. Det kan leda till mer avfall och även öka risken för allvarliga olyckor.

 2. Skrattmåsar i en klunga, på en klippa.
  16 oktober 2023

  Måsar sprider farliga bakterier över världen

  Måsar kan vara bärare av gener som gör bakterier resistenta mot antibiotika. Genom sina flygturer och sökande efter mat på soptippar, stränder och åkrar riskerar måsarna att bidra till spridningen av resistenta bakterier. Det visar forskning från Linköpings universitet.

 3. Dal med mycket grönska och små hus med gräsbeklädda tak, vattendrag längst ned.
  13 oktober 2023

  Ny modell ser var sötvattnet hamnar – viktigt för vattenförsörjning

  En ny studie visar hur balansen varierar mellan olika slags sötvattenflöden på jordens landyta. Det är viktig information eftersom det styr sådant som livsmedelsförsörjning och tillgången till dricksvatten.

 4. 13 oktober 2023

  Kallare klimat och syrerika hav gynnade urtida ekosystem

  Förändringar i syresättning och klimat hade stor betydelse för marina miljöer och ekosystem under en viktig fas i livets utveckling. Det visar en studie.

 5. 12 oktober 2023

  Ny katalysator banar väg för bränsle laddat med vätgas

  En ny typ av katalysator kan göra det möjligt att tanka bilen med framtidens flytande vätgasbränsle. Det hoppas forskare vid Lunds universitet.

 6. Ben på en person som står på en elsparkcykel på en gata, i motljus.
  11 oktober 2023

  Delade elsparkcyklar – kul men inte så miljösmart som tänkt

  Delade elsparkcyklar har framförts som ett miljövänligt komplement till kollektivtrafik och bilåkande. Men elsparkcyklar och elcyklar ersätter i huvudsak kollektivtrafik och gång, snarare än bilresor. Det framgår av en ny avhandling.

 7. Vy över Malmö, hav i bakgrunden.
  10 oktober 2023

  Stadsbarn som bor nära grönska tycks må bättre

  Stadsboende barn som har grönska i närheten av sitt boende uppger ett högre välmående än andra. Och småkryp i staden tycks föredra inhemska träd. Det är några av fynden i ny forskning om städer och ekosystem.

 8. Svamp växer på ett träd
  10 oktober 2023

  Växter och svampar hotas av massutrotning

  Nära hälften av alla kända blommande växter hotas av utrotning, visar en dyster rapport. Bland oupptäckta arter bedöms risken för utplåning vara ännu högre.

 9. Två personer korsar en gata i snöstorm
  9 oktober 2023

  Extremt vinterväder har blivit vanligare

  Tidigare slog sträng kyla och kraftiga snöfall till samtidigt mot Nordamerika och Europa en gång om året. Nu inträffar extrema väderhändelser dubbelt så ofta, visar forskning.

 10. 29 september 2023

  Matsvinn fortfarande ett stort problem

  Matsvinnet har minskat lite bland svenska hushåll, men globalt går utvecklingen trögt. För att nå FN:s hållbarhetsmål behövs fler insatser, menar forskare vid Karlstads universitet.

 11. 26 september 2023

  Blåstången riskerar att förstöras i ett surare hav

  Klimatförändringarna får blåstången att växa till sig längs kusterna. Men i ett allt surare hav riskerar blåstången bli ett bräckligt fuskbygge, som inte står emot stormar och kraftiga vågor.

 12. 22 september 2023

  Metan bubblar från Östersjöns djupa bottnar

  Forskare har undersökt Östersjöns allra djupaste delar och gjort en oväntad upptäckt. Här pågår stora utsläpp av metangas – med intensiva bubblor som kan stiga över 300 meter.

 13. 20 september 2023

  Varm nordisk sommar följdes av fler dödsfall i malaria

  Insektsburna sjukdomar riskerar spridas norrut i takt med ett varmare klimat. En avhandling, som tittat på historiska utbrott av malaria i Norden, visar att en varm sommar gav fler dödsfall i sjukdomen året efter.

 14. 20 september 2023

  Trädgårdsägare viktiga i kampen mot invasiva växter

  Främmande växter finns i många rabatter, men innebär ett hot mot biologisk mångfald. För att hindra deras framfart är det viktigt att trädgårdsodlare förstår riskerna och bekämpar växterna, menar forskare.

 15. Gråhäger står i våtmark och spanar.
  19 september 2023

  Därför går återställningen av våtmarker långsamt

  Återställ våtmarkerna! Slagorden handlar inte så mycket om att förmå politikerna att göra något som de inte vill, utan om att det går för långsamt. Men vilka hinder finns det för en snabb återställning av våtmarkerna?

 16. 18 september 2023

  Flytthjälp norrut gav fågelungar en bättre start

  Flyttfåglar har svårt att hänga med i svängarna när våren kommer tidigare – och missar maten vid häckning. Forskare har testat att ge dem skjuts norrut för att hjälpa fågelungar att överleva.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera