Fyra elefanter vid träd i Tarangire nationalpark i Tanzania.
Bild: Richard Mortel, Wikimedia commons*
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Elefanter och andra stora växtätande djur bidrar till en större variation av träd i skyddade områden. Det visar en internationell studie.

Motståndskraftiga ekosystem med många arter är avgörande för att bevara biologisk mångfald och mildra effekterna av klimatförändringar. Här spelar megafaunan – de allra största djuren i ett visst område – en viktig roll.

Ett internationellt forskarlag, där Lunds universitet ingår, har nu undersökt samspelet mellan antalet glupska växtätare och mångfalden av träd. Forskarna har kartlagt trädtäcket i världens skyddade naturområden med hjälp av satellitdata.

– Våra resultat avslöjar en fascinerande och komplex berättelse om hur de stora växtätande djuren formar världens naturliga landskap. Trädtäcket i dessa områden är glesare, men mångfalden i trädtäcket är betydligt större än i områden som saknar stora växtätare, säger Lanhui Wang som är forskare i naturgeografi vid Lunds universitet.

Bidrar till viktiga livsmiljöer

De stora växtätarna bidrar till en mer varierad struktur i vegetationen och skapar en rik livsmiljö för otaliga arter. Det här beror på djurens konsumtion av växtligheten, fysiska störningar i landskapet men också något som kallas bioturbation – ett samlingsnamn för djurs och växters omblandning och transport av material, vätskor och gaser.

Enligt Lanhui Wang belyser forskningsresultaten behovet av att beakta de stora växtätarna i bevarandestrategier – inte bara för djurens egen skull utan också för den viktiga roll de spelar i att forma landskap och påverka biologisk mångfald.

Forskarna menar att den här aspekten inte beaktas i tillräcklig utsträckning inom ramarna för hållbar markförvaltning och återställande av ekosystem.

– I en tid då globala initiativ intensivt inriktar sig på att bekämpa klimatförändringar och förlust av biodiversitet väcker våra resultat en bredare och mer nyanserad diskussion om ekosystemförvaltning och bevarandeåtgärder. Det är av yttersta vikt att förstå megafaunans ekologiska påverkan, säger Lanhui Wang.

Stora växtätare behöver skyddas

FN har utnämnt 2020-talet som decenniet för återskapade av ekosystem. Totalt har 115 länder enats om att tillsammans restaurera upp till 100 000 kvadratkilometer natur. För att lyckas behövs fler stora växtätare i världen, menar Lanhui Wang.

– Jag tror att vi kommer att behöva skydda och freda de stora växtätarna för att lyckas med FN-målen. Och megafaunan är avgörande för trädtäcket som i sin tur främjar kolbindning och en mångfald av livsmiljöer, säger han.

*Bild:Richard Mortel, Wikimedia commons. Licens: CC BY 2.0

Vetenskaplig studie:

Tree cover and its heterogeneity in natural ecosystems is linked to large herbivore biomass globally, One Earth.

Kontakt:

Lanhui Wang, forskare vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet, lanhui.wang@nateko.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera