Stor byggnad med människor stående på den, solnedgång bakom, stadsmiljö. Oslo.
Oslo. Bild: Arvid Malde, Unsplash.
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

De som drabbades hårdast av covid-19, när infektionen slog till, var också de som sedan upplevde mest långtidsbesvär i form av trötthet, yrsel med mera. Det framgår av en ny studie från Sverige, Norge, Danmark och Island.

I mitten av oktober 2023 hade drygt 771 miljoner fall av covid-19 rapporterats till Världshälsoorganisationen, WHO. Mellan 10 och 20 procent av de drabbade får, enligt uppskattningar, kvarstående symtom.

I en ny studie från bland annat Karolinska Institutet har forskare undersökt långtidsbesvär hos personer med olika svårighetsgrad av covid-19 och jämfört dem med personer utan bekräftad covid-19.

Flera länder inblandade

Studien omfattar 64 880 vuxna deltagare från Sverige, Danmark, Norge och Island och bygger på självrapporterade fysiska symtom mellan april 2020 och augusti 2022.

Drygt 22 000 av studiedeltagarna fick en covid-19-diagnos under perioden. Knappt en tiondel av dessa blev sängliggande i minst sju dagar.

Mest långvariga besvär hos dem som varit sjukast

Det visade sig att förekomsten av långvariga symtom var 37 procent högre hos dem som fått en covid-19-diagnos jämfört med dem som inte fått det. Med långvariga symtom menas sådant som andfåddhet, bröstsmärta, yrsel, huvudvärk, trötthet och låg energi.

Det visade sig också att de som varit sängliggande i minst sju dagar under sin covid-infektion hade mest långtidsbesvär senare. Förekomsten av långtidsbesvär var mer än dubbelt så hög jämfört med personer som inte diagnostiserats med covid-19. De hade också de mest ihållande symtomen upp till två år efter sin diagnos.

– Långtidscovid har blivit ett stort folkhälsoproblem eftersom stora delar av världens befolkning har blivit infekterad, säger Emily Joyce, doktorand vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.

– Våra resultat visar de långsiktiga hälsokonsekvenserna av pandemin och belyser vikten av att övervaka fysiska symtom upp till två år efter diagnosen, särskilt hos personer som upplevde svår covid-19.

Många vaccinerade i studien

Majoriteten av studiedeltagarna var helt eller delvis vaccinerade. Resultaten blev i stort sett liknande i analyser som omfattade enbart vaccinerade individer.

Personer som inte varit sängliggande alls under sin infektion uppvisade ingen skillnad i långvariga fysiska symtom jämfört med personer som inte fått diagnosen covid-19.

Läs också: Är covid-19 över nu?

Vetenskaplig artikel:

COVID-19 illness severity and 2-year prevalence of physical symptoms: an observational study in Iceland, Sweden, Norway and Denmark, The Lancet Regional Health – Europe.

Kontakt:

Emily Joyce, doktorand vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
emily.joyce@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera