Litet barn sitter halvt gömt under pall och håller i en mobiltelefon, sedd uppifrån.
Bild: charlesdeluvio, Unsplash.
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Digitala mötesplatser för samtal och funderingar. Filmer om sådant som amning, eksem och förstoppning. Digital teknik inom barnhälsovården, om tekniken används rätt, skulle kunna minska stress för föräldrar och öka deras kunskaper om barn. Det framgår av en ny avhandling.

De allra flesta föräldrar i Sverige besöker barnavårdscentraler, bvc. Dessa är en del av barnhälsovården som brukar förkortas bhv.

Föräldrar ser internet som en naturlig källa till kunskap. Därför skulle delar av det nationella barnhälsovårdsprogrammet behöva digitaliseras för att möta föräldrarnas behov. Det är slutsatsen i en avhandling skriven av Lotha Valan, Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.

Föräldrar vill ha digitala möten

I avhandlingen har Lotha Valan, som själv arbetar i barnhälsovården, undersökt erfarenheter och åsikter hos bvc-sjuksköterskor och föräldrar.

Det visar sig att det finns ett behov av digital support. Sådan support kan för föräldrar handla om att mötas digitalt för frågor och funderingar, delta i digitala föräldragrupper och ha tillgång till filmer för att få mer kunskap om exempelvis eksem, förstoppning och amning.

Kan minska resor och stress

Detta borde på sikt, enligt avhandlingen, kunna öka tillgängligheten på BVC för föräldrar, bespara föräldrar resor samt minska föräldrars stress och öka deras kunskaper om barn och barns hälsa.

– Resultatet i min avhandling pekar mot en förändrad roll som bvc-sjuksköterska och en förväntan från föräldrar om ett välfungerande digitalt komplement till barnhälsovårdsprogrammets fysiska besök, säger Lotha Valan.

Läs också: Trygga pappor tar mest pappaledigt

Avhandling:

Barnhälsovårdens förändrade roller och behov av digital utveckling, Umeå universitet.

Kontakt:

Lotha Valan, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet
lotha.valan@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera