interiör från en häktescell, två par grönklädda ben syns. Säng, väggfast stol och skrivbord.
En häktescell. Bild: Kriminalvården.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

På SiS-hem, fängelser och i rättspsykiatrin är det viktigt med miljöer som främjar välmåendet hos patienter och anställda. Det går utmärkt att ta fram design där man både tänker på säkerheten och på respekten för individen, enligt en ny avhandling – som bland annat föreslår smarta garderobslösningar.

Franz James, Högskolan för konst och design vid Göteborgs universitet, har i en avhandling studerat miljöer där tvångsvård bedrivs. Det handlar om institutioner inom rättspsykiatrin och platser som fängelser och SiS-hem, alltså ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse.

Avhandlingen tar upp hur sådana miljöer påverkar människors välbefinnande – och om det finns bättre sätt att designa miljöerna på.

Miljö signalerar förväntan om våld

En slutsats i forskningen är att fängelseliknande miljöer med fast inredning, rostfritt stål och övervakning signalerar att det förväntas att klienterna vandaliserar och är utåtagerande. Men hårda miljöer skapar också begränsningar i människors möjligheter att röra sig och uppleva trygghet.

Det kan, i sin tur, påverka beteendet hos människor i just den riktningen.

– Resultatet pekar på vikten av att i stället skapa miljöer som uppmuntrar till rörelse, skapar bättre sömnkvalitet och bidrar till en känsla av omsorg och trygghet, säger Franz James.

Smarta designlösningar

Forskaren har själv tagit fram en suicidpreventiv garderobsinredning med garderobsskena och galgar, bland annat. Galgsystemet skiljer sig från andra då det inte är möjligt att knyta ett rep eller snöre runt hängskenan och därefter lägga till en onormal tyngd. Då kommer delar av galgen att lossna.

Två bilder på en vit skjorta som hänger på en svalt galge. På första bilden syns en hand som tar i galgen.
Garderobsinredning.

– Att hänga upp sina kläder bidrar till ökad normalitet samtidigt som små utrymmen kräver smart förvaring. Fokus inom dessa miljöer har tidigare endast varit på säkerhet medan respekt för individen inte har prioriterats. Men det går att designa för båda delar, säger Franz James.

Tvärvetenskapligt arbete

Forskningen har pågått mellan 2014 och 2023. Forskargruppen har bestått av sjuksköterskor, en arkitekt, en kriminolog, en folkhälsovetare och en designer.

Målet är att skapa en förändring av miljöerna i tvångsvården.

– Förhoppningen är att mer kunskap kan leda till att miljöerna blir bättre både för klienter och personal, så att det faktiskt blir den läkande miljö som den behöver vara. I detta ingår även att öka kunskapen hos beställare, arkitekter och beslutsfattare om hur miljön inom tvångsvården påverkar människor, säger Franz James.

En vit väggkrok med ett gult snöre och illustration av hur snöret kan lossna.
Franz James om design: “I tvångsvård är det viktigt att även tänka suicidprevention, i det här fallet släpper kroken en ligatur vid viss tyngd”.

Avhandling:

”Sketch and Talk”, Drawing lines between incarcerated humans, the interior, and “stuff”. Design methodologies for (well)-being in prisons, youth homes and psychiatric hospitals, HDK-Valand – Högskolan för konst och design.

Kontakt:

Franz James, universitetslektor, HDK-Valand – Högskolan för konst och design
franz.james@hdk.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera