Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Män som varit föräldralediga löper en betydligt mindre risk att bli akut inlagda på sjukhus på grund av alkoholkonsumtion. Det visar en studie.

Forskare vid Stockholms universitet har velat undersöka om pappaledighet påverkar alkoholrelaterad sjuklighet och dödlighet. De har därför studerat effekterna av föräldraledighetslagen som infördes i Sverige 1995.

Lagen uppmuntrar pappor att använda möjligheten till föräldraledighet genom att reservera 30 dagars ledighet enbart för dem. Reformen resulterade i att andelen pappor som utnyttjade föräldraledighet ökade från 40 procent till över 70 procent.

Sjukhusinläggningar minskade med 34 procent

Efter att reformen infördes minskade antalet akuta alkoholrelaterade sjukhusinläggningar av pappor, konstaterar forskarna bakom studien.

– Våra resultat är ganska anmärkningsvärda med tanke på studiens allvar. Även om alkoholrelaterade sjukhusinläggningar var relativt ovanliga fann vi att efter att reformen infördes minskade antalet akuta alkoholrelaterade sjukhusinläggningar av pappor med 34 procent under de två åren efter barnets födelse. De minskade även något 8 respektive 18 år efter födseln, säger forskaren Helena Honkaniemi vid Stockholms universitet.

De flesta förändringar återfanns bland sjukhusinläggningar för alkoholförgiftning och alkoholrelaterade psykiska störningar samt beteendestörningar.

– Ytterligare analyser där vi utvärderat förändringar i användningen av föräldraledighet från före till efter lagändringen tyder på att dessa hälsokonsekvenser kan förklaras av ökningen av fäders användande av föräldraledighet, snarare än andra underliggande trender, säger Helena Honkaniemi.

Forskarna såg däremot inga förändringar när det gäller dödlighet kopplad till alkoholkonsumtion.

Kan minska skador

Forskaren Sol Juárez vid Stockholms universitet tror att forskningsresultaten kan vara användbara för beslutsfattare.

– Politiker bör överväga det faktum att pappor som tar ut föräldraledighet inte bara främjar ett mer jämställt deltagande i omsorgen om barnen. Det kan också minska andelen alkoholrelaterade skador, säger hon.

Studien bygger på svenska registerdata över alla fäder till barn födda från januari 1992 till december 1997, tre år före och tre år efter att reformen infördes.

Artikeln är ursprungligen publicerad på Stockholms universitets webbplats.

Vetenskaplig studie:

Alcohol-related morbidity and mortality by fathers’ parental leave: A quasi-experimental study in Sweden, Addiction.

Kontakt:

Helena Honkaniemi, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, helena.honkaniemi@su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera