Bild: Hermann Knuewer
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

När koltrastar blir sjuka tvingas de dra ner på sina dagliga aktiviteter – i upp till tre veckor. De lägger sig tidigare och har mindre tid att söka livsviktig föda.

När vi människor är sjuka minskar vår aktivitet. Detta gäller också för vilda djur, men hittills har det varit oklart hur aktiviteten påverkas.

Forskare från Lunds universitet har nu undersökt hur sjukdom slår mot vilda koltrastar. Det gjordes genom att studera fåglar som fått en simulerad bakterieinfektion för att stimulera deras immunförsvar. Trastarna jämfördes sedan med fåglar vars immunförsvar inte stimulerats. Fåglarnas aktivitet mättes i flera veckor med hjälp av miniatyrdataloggar.

– Vi fann att fåglarna som fick immunförsvaret stimulerat hade minskad aktivitet under tre veckor, vilket är mycket längre än vad vi förväntade oss. Vi kunde också se att de ”sjuka” koltrastarna slutade med sina aktiviteter nästan en timme tidigare på kvällarna jämfört med kontrollfåglarna, säger biologiforskaren Arne Hegemann vid Lunds universitet.

Återhämtning tar längre tid

Tidigare har forskare antagit att effekter från ett utmanat immunförsvar bara tar en eller två dagar att slå in. Den nya studien visar att återhämtningen tar längre tid, och att det påverkar aktivitetslängden per dag snarare än aktivitetsnivån under hela dagen.

– Först och främst är det viktigt att förstå vad som händer med vilda djur när de drabbas av sjukdom. Även milda åkommor och korta sjukdomsförlopp kan ha långtgående konsekvenser för djur, inte minst genom att det påverkar deras vardag, säger Arne Hegemann.

Lägger sig tidigare

Om fåglarna sov eller bara satt stilla är okänt, men studien visar att sjuka fåglar går och lägger sig tidigare – precis som sjuka människor gör.

– Skillnaden är att när vi människor är sjuka och har symtom som feber, minskad aptit eller kroppssmärta, stannar vi kanske hemma en eller två dagar för att sedan återgå till det vanliga livet. Vilda djur har samma symtom men för dem blir konsekvenserna större. Om småfåglar blir sjuka och har 45 minuter mindre tid per dag att söka mat, kan det vara skillnaden mellan liv och död för både dem och deras ungar, säger Arne Hegemann.

Vetenskaplig studie:

Immune challenge reduces daily activity period in free-living birds for three weeks, Proceedings of the Royal Society B.

Kontakt:

Arne Hegemann, forskare vid biologiska institutionen, Lunds universitet, arne.hegemann@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera