Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Under björkpollensäsongen ökar mängden förstadieceller till mastceller hos astmapatienter – särskilt hos personer med svåra symtom. Det visar en studie.

Forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har visat att förekomsten av förstadieceller till mastceller* i blodet ökar vid exponering för allergiframkallande ämnen, allergener, hos astmapatienter.

Det här kan kopplas till ökade astma- och allergisymptom och minskad astmakontroll.

– Detta innebär även att förstadieceller till mastceller i blod är intressant som biomarkör vid astma, säger forskaren Jenny Hallgren Martinsson vid Uppsala universitet.

*En mastcell är en typ av vit blodcell som ingår i immunförsvaret. Mastceller bidrar till att frisätta ämnen som kan framkalla allergiska reaktioner och astma.

Tidigare studier om mastceller och allergener

Forskare har under många år studerat hur immunförsvaret, där bland annat mastceller ingår, reagerar vid exponering för allergener. Det finns även beskrivet att mastcellerna ökar i mängd i olika regioner av lungorna hos patienter med astma.

Forskare vid Uppsala universitet har tidigare visat att detta beror på att förstadieceller till mastceller migrerar till lungorna från benmärgen via blodet. 2016 kunde de visa att förstadieceller till mastceller även finns i blodet hos människor.

I en uppföljande studie visade forskargruppen att en hög förekomst av förstadieceller till mastceller fanns hos patienter med astma som hade lägre lungfunktion.

Ökar under björkpollensäsong

I en ny studie har forskarna undersökt patienter med astma som orsakas av björkpollen.

Det visade sig att förekomsten av förstadieceller till mastceller i blodcirkulationen var högre vid björkpollensäsongen än utanför säsong. Dessutom hade personer med svårare symtom, och lägre grad av astmakontroll, vid björkpollensäsong den högsta förekomsten av förstadieceller.

– Det här tyder på att om patienter med allergisk astma exponeras för allergener, stimuleras benmärgen till att temporärt frisätta mer förstadieceller till mastceller till blodet, säger Jenny Hallgren Martinsson.

Vetenskaplig studie:

Circulating mast cell progenitors increase during natural birch pollen exposure in allergic asthma patients, Allergy.

Kontakt:

Jenny Hallgren Martinsson, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet, jenny.hallgren@imbim.uu.se

Abigail Alvarado-Vazquez, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet, abigail.vazquez@imbim.uu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera