Centrala Malmö i kvälls- eller nattmörker.
Malmö. Bild: Krisztian Tabori, Unsplash.
Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Skjutningar och sprängningar i Malmö har minskat sedan 2018 då den uppmärksammade satsningen Sluta skjut drog igång, enligt en ny rapport.

2018 infördes Sluta skjut, en strategi för att minska grovt våld i kriminella miljöer – se faktaruta nedan.

En rapport som har tagits fram på uppdrag av Brå, Brottsförebyggande rådet, visar att antalet skjutningar i Malmö har legat på en lägre nivå sedan 2018, även om en viss ökning syns under 2022. Även sprängningarna har minskat.

Malmö har haft en mer positiv utveckling i detta avseende jämfört med Stockholm och andra områden i polisregion Syd sedan strategin inleddes, enligt rapporten.

Om “Sluta skjut”

Sluta skjut är en satsning som syftar till att förebygga skjutningar och grovt våld i Malmö. Satsningen påbörjades i februari 2018.

Sluta skjut bygger på en beprövad metod, Gruppvåldsintervention, GVI, som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA.

Strategin riktar sig mot det våld som kopplas till grupper som driver våldet i staden. GVI bygger på att samhällsaktörer, rättsväsende och kommun och socialtjänst men även civilsamhället skickar ett tydligt budskap till de mest våldsamma grupperna i lokalsamhället om att våld inte tolereras, och att framtida våldshandlingar kommer få rättsliga konsekvenser för alla i gruppen. Samtidigt är en central del av budskapet att det finns lättillgänglig hjälp att få för den som vill bort från ett våldsamt liv.

Källor: Utvärdering av Sluta Skjut – implementering av Group Violence Intervention (GVI) i Malmö samt Polisen.

Det är även en lägre andel av alla skjutningar som har lett till att människor har skadats eller dödats under perioden, enligt Caroline Mellgren, biträdande professor på Malmö universitet och en av rapportens författare.

Svårt att fastslå samband

Enligt rapporten, som är en utvärdering av satsningen, går det dock inte att slå fast att minskningen i antalet skjutningar beror på just Skjuta skjut, eftersom andra faktorer kan ha påverkat.

Forskarna visar exempelvis att polisens särskilda händelse Operation Rimfrost samt coronapandemin påverkade möjligheterna att arbeta som planerat med strategin.

Viktigt att följa utvecklingen

Malmö var pilotkommun för Sluta skjut under 2018 till 2020. Sedan dess har Polisområde Malmö, Frivården Malmö och Malmö stad valt att arbeta med strategin i sin ordinarie verksamhet.

– Det är viktigt att vi fortsätter att följa den här utvecklingen i Malmö. Om trenden ändras, beror det då på att strategin inte fungerar eller att man inte jobbar på rätt sätt? Dessutom är det viktigt att komma ihåg att en strategi som GVI* måste kompletteras med andra förebyggande insatser, säger Anna-Karin Ivert, biträdande professor vid Malmö universitet.

*GVI står för gruppvåldsintervention

“Mycket goda skäl att fortsätta”

Karin Svanberg, chef för enheten för brottsförebyggande arbete på Brå, säger:

– Rapporten från Malmö universitet visar att det finns mycket goda skäl att fortsätta utvecklingen av arbetet med strategin, både i Malmö och i andra städer i Sverige.

Rapport:

Utvärdering av Sluta Skjut – implementering av Group Violence Intervention (GVI) i Malmö.

Kontakt:

Anna-Karin Ivert, biträdande professor på Malmö universitet
anna-karin.ivert@mau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera