Två barn, utan att huvudena syns, i shorts och med skateboards på asfalt.
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Bipolär sjukdom ligger bakom ungefär fem procent av självmorden bland unga människor. Men när fler unga får bipolärdiagnos tycks självmorden minska, enligt en ny studie som tittat på hur det ser ut i Sveriges regioner.

Bipolär sjukdom är ett av de psykiatriska sjukdomstillstånd som är förknippat med högst risk för självmord, varför diagnos och behandling är mycket viktigt – se faktaruta nedan.

Forskning har också visat att det kan ta upp till sex år från sjukdomsdebuten till diagnos och behandling.

Och mycket talar för att underdiagnostiken i Sverige är mycket stor hos personer i åldern 15–19 år, enligt forskare vid bland annat Karolinska Institutet. De har nu gjort en studie för att undersöka hur många unga som diagnosticeras med sjukdomen och om det finns kopplingar mellan självmord och andelen diagnoser, region för region i Sverige.

Så kan bipolär sjukdom yttra sig

Sjukdomen debuterar vanligen vid 12 till 25 års ålder och kännetecknas av återkommande perioder med mani och depression.

Ung person i mörka kläder går barfota på sandstrand.

Att vara manisk betyder att vara överdrivet upprymd och energisk medan depression innebär motsatsen – att lust, glädje och energi tagit slut. Att humöret svänger kraftigt mellan två poler är det som gett namn åt bipolär sjukdom.

Det är viktigt att sätta in behandling tidigt för att undvika negativa konsekvenser. Beteendet under en manisk period kan exempelvis ha negativ påverkan på relationer, privatekonomi och den sociala situationen. En sjukdomsperiod kan också ge nedsatt kognitiv förmåga, alltså påverka hjärnans förmåga att hantera information. Vid svår depression är risken för självmordsförsök och självmord mycket hög.

Det är vanligt med andra psykiska besvär eller sjukdomar samtidigt. Det kan exempelvis vara ångestsyndrom, adhd eller alkoholberoende. Man kan också ha kroppsliga besvär, som ont i ryggen eller magen eller andra delar av kroppen.

Källor: Karolinska Institutet samt 1177

Fler diagnoser bland pojkar, färre självmord

Forskarna fann stora skillnader mellan Sveriges regioner vad gäller andelen ungdomar i åldern 15-19 år som har fått diagnosen bipolär sjukdom.

De såg också att fler bipolärdiagnoser i förhållande till folkmängden var kopplat till färre självmord hos pojkar. För flickor gick en sådan koppling inte att se. Självmord bland flickor är också överlag ovanligare.

Självmordstalen bland pojkar, visade det sig, är nästan fem procent lägre under ett givet år i de regioner som under året ställt flest bipolärdiagnoser i förhållande till folkmängden – jämfört med de regioner som ställt minst antal.

Bättre diagnostik behövs

– Det tyder på att självmorden hos tonårspojkar i Sverige skulle kunna minska om diagnostiken av bipolär sjukdom förbättrades så att patienterna får ett bättre omhändertagande, säger läkaren och forskaren Adrian E. Desai Boström.

Vidare analyser visar att sambandet fanns oberoende av antal vårdtillfällen och fastställda depressions- och schizofrenidiagnoser.

Fel vård troligen stort problem

Forskarna tror att fel vård kan vara ett stort problem. Ungdomar med odiagnostiserad bipolär sjukdom kan ofta få en rad vårdinsatser – men det är inte alltid rätt vårdinsatser.

Felaktig vård skulle kunna vara en faktor som medför ökad självmordsrisk om det innebär att behandling för den bipolära sjukdomen uteblir, säger Peter Andersson, doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

– Det är bara en hypotes vi har. Men vi ser att de här ungdomarna har en hel del besvär som kan tolkas fel. Aktiva symtom kan tolkas som beteendeproblem och inte psykiatriska problem, till exempel.

En risk finns därmed att icke-psykiatriska insatser tränger undan psykiatriska insatser, menar Peter Andersson.

– Det är till exempel möjligt att det gäller en del ungdomar som psykiatrin överlåter till socialtjänsten för placering enligt LSS- eller LVU-lagstiftningen. Eller de ungdomar som vistas på HVB-hem av andra orsaker. Vi vet även att bipolära patienter ibland feldiagnosticeras med “vanlig” depression.

Text: Karolinska institutet och forskning.se

Om studien

Resultaten bygger på registerdata från samtliga 21 regioner mellan 2008 och 2021. Urvalet omfattade 585 bekräftade självmord i åldern 15–19 år.

Hjälp vid självmordstankar

Föreningen Mind har en samtalslinje för den som går i självmordstankar eller oroar sig för någon annan. Numret är 901 01.

På 1177 kan du hitta telefonnummer till fler stödlinjer, klicka här. Vissa går det även att mejla och chatta med.

Är det akut, ring 112. Genom dem kan du också få tag på jourhavande präst.

Du kan också ringa 1177 för att få vägledning.

Läs också: Medicin mot adhd – hur påverkar den kroppen?
När läkare inte hittar något fel 

Vetenskaplig artikel:

Association of Bipolar Disorder Diagnosis With Suicide Mortality Rates in Adolescents in Sweden, JAMA Psychiatry.

Kontakt:

Peter Andersson, doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet
peter.andersson@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera